Vad gör en redovisningschef?

En redovisningschef spelar en väsentlig roll i företagets ekonomiska strategi och beslutsfattande. Deras främsta ansvar är att övervaka ekonomiska transaktioner, skapa finansiella rapporter och analysera företagets prestanda. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad en redovisningschef gör och vilka specifika kompetenskrav som finns för detta typ av yrke.

Redovisningschef arbetsuppgifter

En redovisningschef är en nyckelperson inom företagets ekonomiavdelning och ansvarar för att leda och övervaka alla redovisningsrelaterade aktiviteter. Nedan beskrivs några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en redovisningschef:

Finansiell rapportering

Säkerställer att företagets finansiella rapporter och bokslut är korrekta och i enlighet med gällande redovisningsstandarder och lagar. Detta innefattar att sammanställa och analysera finansiella data, upprätta årsredovisningar, kvartalsrapporter och andra rapporter för intern och extern användning.

Budgetering och prognostisering

Spelar en central roll i budgetprocessen. De ansvarar för att samla in och analysera data för att utarbeta företagets budget och prognoser. Detta inkluderar att samarbeta med olika avdelningar och ledningsgruppen för att fastställa realistiska budgetmål och övervaka utfallet mot budgeten under året.

Skatt och moms

Ansvarig för att se till att företaget följer skatte- och momsregler och rapporterar korrekt till skattemyndigheter. Det innebär att vara uppdaterad om de senaste skattelagarna och säkerställa att rätt skatteplanering och compliance-processer är på plats.

Intern kontroll och revision

Etablerar och upprätthåller interna kontroller för att minimera risken för felaktigheter och oegentligheter inom redovisningen. De samarbetar ofta med interna och externa revisorer för att genomföra revisioner och säkerställa att företagets redovisning och finansiella rapportering uppfyller höga standarder för noggrannhet och transparens.

Ledarskap och personalansvar

Ansvarar man ofta för att leda och coacha redovisningsteamet. Det innefattar att utveckla och utvärdera medarbetare, fördela arbetsuppgifter, genomföra prestandabedömningar och säkerställa att teamet har rätt kompetens och resurser för att utföra sina uppgifter effektivt.

Teknisk utveckling

I takt med den tekniska utvecklingen är det viktigt att redovisningschefen håller sig uppdaterad om nya redovisningssystem, automatiseringsteknik och digitala verktyg som kan effektivisera och förbättra redovisningsprocesserna.

Få hjälp med rekrytering av redovisningschef

Att rekrytera rätt individ till positionen som redovisningschef är kritiskt för företagets ekonomiska framgång och stabilitet. A-talent Finance erbjuder en omfattande och målinriktad process för redovisningschef rekrytering, där varje steg är skräddarsytt för att möta ditt företags specifika behov och förväntningar. Med en balans av branschinsikt och ett brett nätverk av kvalificerade kandidater, strävar vi efter att säkerställa en smidig och effektiv rekryteringsresa, föra samman er organisation med den optimala talangen för er framtid.

Om du behöver hjälp med att rekrytera redovisningschef i Stockholm kan du vända dig till Finance Recruitment. De är specialister på finansrekrytering och kan underlätta processen med att hitta rätt kandidat för din organisation.

Genom att samarbeta med dem får du tillgång till deras erfarenhet, nätverk och expertis inom finansområdet. Finance Recruitment är insatta i de unika kraven och kompetenserna som krävs för en redovisningschefroll och kan identifiera kvalificerade kandidater som matchar din kravprofil.

Deras rekryteringsprocess inkluderar en noggrann urvalsprocess där de utvärderar kandidaternas utbildning, erfarenhet, tekniska kompetens och ledarskapsförmåga. Företaget genomför intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroller för att säkerställa att de presenterar de mest passande kandidaterna för dig.

Kravprofil & personliga egenskaper

En kravprofil för en redovisningschef kan variera beroende på företagets storlek, bransch och specifika behov. Här är några vanliga krav och kompetenser som ofta efterfrågas i en kravprofil för en redovisningschef:

  • Utbildning inom ekonomi eller redovisning.
  • 5-10 års erfarenhet inom området.
  • Kunskap om redovisningsstandarder (t.ex. IFRS).
  • Färdighet inom finansiell rapportering och analys.
  • Ledarskapsförmåga och förmåga att leda och coacha team.
  • Teknisk kompetens och kunskap om moderna redovisningssystem.
  • Analytisk förmåga och problemlösningsförmåga.
  • God kommunikationsförmåga för att samarbeta med andra avdelningar och intressenter.
  • Integritet och etiskt ansvarstagande.