Vad är bemanning?

Bemanning är en tjänst som hjälper företag att hyra personal på ett flexibelt sätt. Det bygger på att hyra in kompetens och personal efter tillfälliga behov. Företag som har behov av personal kan ta kontakt med ett bemanningsföretag för att täcka sitt personalbehov. Företaget styr själva hur lång period de önskar hyra in personal. Bemanning fungerar också bra om man som företag behöver tillsätta en tillfällig chef eller en kvalificerad specialist på företaget.

Skillnad mellan rekrytering och bemanning

Skillnaden mellan bemanning och rekrytering är att rekrytering handlar om att anställa en person för en tjänst på sitt företag och bemanning är när man hyr in personal från ett bemanningsföretag och tar in en person som konsult.

Rekrytering passar bättre för ett långsiktigt behov av personal och bemanning är ett bra alternativ när ett företag behöver hjälp under en kort period.

Börja jobba som konsult

Som konsult kan du jobba under en större konsultfirma och få uppdrag genom konsultfirman du jobbar på. Till exempel om du söker uppdrag som läkare så kan du bli konsult hos Bonliva som är Sveriges ledande bemanningsföretag inom vård, omsorg och skola.

Ett annat alternativ är att starta en egen konsultfirma. Då kan du marknadsföra dig själv som konsult och sätta dina egna priser. Hos Konsult.net kan du läsa mer om hur det är att jobba som konsult.

Fördelar med att jobba som konsult

Du får ett större nätverk.
Som konsult rör du dig mellan olika arbetsplatser vilket innebär att du har större chans att träffa nya människor och därmed få ett större nätverk.

Du får möjlighet till att prova på olika branscher och roller
Som konsult jobbar du med flera olika uppdrag och får möjlighet att prova på olika branscher.

En snabb väg in på arbetsmarknaden
Att börja jobba som konsult är en snabb väg in i arbetsmarknaden och du kan börja bygga ditt CV med olika erfarenheter.

Nackdelar med att jobba som konsult

Kan anses som en otrygg anställningsform
Till exempel vid en organisationsförändring är det enklare och säga upp konsulter än de som är anställda av företaget.

Att hoppa från uppdrag till uppdrag kan vara en utmanning
När man jobbar som konsult hoppar man mellan olika arbetrplatser. Olika företag jobbar på olika sätt och du som konsult måste anpassa dig efter deras arbetssätt.

Att eventuellt inte bli en del av gemenskapen på en arbetsplats
Som konsult har man inte alltid samma fördelar och rättigheter som de som är direkt anställda i företagt, till exempel friskvårdstimmar.