Företagsanalys & E-handelsplattform

Många e-handelsföretag går som på räls och gör stora vinster på sin försäljning online. Det är lätt att stirra sig blind på vinstsiffror i miljonbelopp. Det är däremot inget kvitto på ett välmående företag. Med en företagsanalys kan ditt företag få reda på hur företaget mår och vilka förändringar som behöver implementeras. Ibland kan det räcka med att byta e-handelsplattform för att öka försäljningen online, medan det ibland kräver betydligt mycket större åtgärder än så.

Hur gör man en företagsanalys?

Så, vad innebär allt detta? Och hur gör man en företagsanalys? Det finns flera företag som har företagsanalyser som sin primära tjänst. Hos Plana har vi hittat en fyrstegsraket som beskriver hur en ekonomisk företagsanalys går till. Genom att följa dessa fyra steg kan du analysera företag och få en bild av vilka åtgärder som kan tänkas vara aktuella för ett företag, såsom ekonomistyrning, juridisk rådgivning eller affärsutveckling.

Steg 1:
Analys av företag i dagsläget

Det allra första steget utgörs av en så kallad nulägesanalys. Det företag som utför företagsanalysen tittar då på olika ekonomiska aspekter som exempelvis företagets balans- och resultaträkning, leverantörsreskontra, skattekontoutdrag och på eventuella tvister. Efter nulägesanalysen får de en uppfattning om både er situation och om er målbild.

Steg 2:
Företagsanalys

Under själva företagsanalysen kopplar de in en controller som kontrollerar företagets lönsamhet och ekonomi, samt en jurist som tar en närmare titt på bolagets olika juridiska förpliktelser. När man har gjort en ekonomisk analys av företag, presenteras analysen tillsammans med förslag på åtgärder som ska vara företaget till gagn.

Steg 3:
Avtal med uppdragstagare

Om tycke, tillit och förtroende uppstår för det företag som har utfört företagsanalysen, påbörjas uppdraget. Företaget behöver först godkänna de åtgärder som uppdragstagarna avser att utföra. Detta kan bland annat vara arbete som syftar till att företaget ska nå sin fulla ekonomiska potential.

Steg 4:
Implementering av förändringsarbete

Under det sista steget implementeras det förändringsarbete som har kartlagts. Arbetet sker, i samråd med företagets ledning, under projektledning av uppdragstagarna. Vid uppdragets slut kan företaget tillgodose sig en förändring som har vänt deras brister till fördelar.

4 Fördelar med företagsanalys

Det mesta i ett företag går att analysera. Trots att de flesta företagsledare tycker sig känna sitt företag, kommer en företagsanalys med flera goda insikter. Vi har listat fyra olika sorters företagsanalyser som kan agera som en ögonöppnare för företagets potential och förbättringspunkter.

1

Varumärkesanalys

Att göra en analys av varumärket ger en fingervisning om vad andra har för uppfattning om varumärket, vad de förknippar det med och om det är något som behöver jobbas med.

2

Analys av arbetsplatsen

En välmående arbetsplats kännetecknas ofta av nöjda medarbetare. Personalen är företagets största tillgång och med missnöjd personal har man ett stort problem. Tidningen Chef skriver om olika sätt att låta medarbetarnas synpunkter höras.

3

Marknadsanalys

Genom att analysera marknaden går det att få en bild av hur den ser ut just nu, men också om hur den kommer att se ut i framtiden. Det ger insikter om vilka utmaningar man kommer att ställas inför.

4

Analys av konkurrenter

Det är lätt att bli hemmablind. Att analysera sina konkurrenter kan ge inblick i vad andra företag gör bra och som går att ta efter, men det sänder också ett annat ljus på företagets egna styrkor.

Sälj mer med e-handelsplattform

Med rätt verktyg går det att boosta företagets försäljning och öka försäljningsintäkterna markant. Ett sätt att göra detta på är att använda sig av en e-handelsplattform som både är enkel att hantera och enkel att integrera med det egna affärssystemet och butiken. Med en e-handelsplattform som bland annat Vendre.se erbjuder, får företaget ett e-handelssystem som uppfyller samtliga av dessa funktioner, men även möjligheter att marknadsföra sina produkter på Google Shopping och andra kanaler. Vilken e-handelsplattform använder ni på ditt företag? Är ni nöjda eller finns det funktioner som ni saknar?

Copyright © All Rights Reserved