OneStop Reporting

OneStop Reporting är en plattform som revolutionerar sättet du hanterar och analyserar företagsdata på. Med OneStop Reporting kan du skapa dynamiska och interaktiva rapporter som ger dig djupgående insikter i ditt företags prestanda.

Vad är OneStop Reporting?

OneStop Reporting är en molnbaserad rapporterings- och budgeteringsplattform. Den ger dig möjlighet att skapa, distribuera och analysera företagsrapporter på ett enkelt och effektivt sätt. Med OneStop Reporting har du alltid tillgång till uppdaterad och relevant information, vilket gör det möjligt för dig att fatta välgrundade affärsbeslut.

OneStop Reporting är inte bara en rapporteringslösning, utan även en plattform för budgetering och prognostisering. Du kan skapa detaljerade budgetar och prognoser baserade på dina rapporter, vilket ger dig en bättre förståelse för ditt företags ekonomiska situation och framtidsutsikter.

Skräddarsydda rapporter

Med OneStop Reporting kan du skapa skräddarsydda rapporter som passar just ditt företags behov. Du kan välja vilken data du vill inkludera, hur du vill presentera den och vilka analyser du vill utföra. Detta ger dig full kontroll över din rapportering och gör det möjligt för dig att få ut det mesta av din data.

OneStop Reporting erbjuder även en rad fördefinierade rapportmallar som du kan använda som utgångspunkt för dina egna rapporter. Dessa mallar är utformade för att täcka en mängd olika affärsområden och kan enkelt anpassas för att passa ditt företags specifika behov.

Koncernkonsolidering

OneStop Reporting erbjuder kraftfulla verktyg för koncernkonsolidering. Du kan enkelt sammanställa och analysera data från olika delar av din koncern, vilket ger dig en helhetsbild av ditt företags ekonomiska prestanda.

Med OneStop Reporting kan du även hantera mer komplexa aspekter av koncernkonsolidering, såsom valutaomräkning och eliminering av interna transaktioner. Detta gör det enklare för dig att skapa korrekta och meningsfulla konsoliderade rapporter.

Budgetering och prognostisering

OneStop Reporting ger dig verktygen för att skapa detaljerade och noggranna budgetar och prognoser. Du kan använda dina rapporter som grund för din budgetering och prognostisering, vilket ger dig en realistisk bild av ditt företags framtida ekonomiska prestanda.

Med OneStop Reporting kan du även följa upp och jämföra din budget och prognoser mot faktiska resultat. Detta gör det möjligt för dig att snabbt identifiera avvikelser och vidta åtgärder för att säkerställa att ditt företag håller sig på rätt spår.

Integration med affärssystem

OneStop Reporting kan integreras med en rad olika affärssystem, inklusive Visma, Microsoft Dynamics och SAP. Denna integration gör det möjligt för dig att samla in och analysera data från olika källor, vilket ger dig en mer komplett bild av ditt företags prestanda.

Genom att integrera OneStop Reporting med ditt affärssystem kan du automatisera datainsamling och rapportgenerering. Detta sparar tid och minskar risken för fel, vilket gör din rapportering mer effektiv och tillförlitlig.

Automatiserad rapportering

OneStop Reporting gör det möjligt att automatisera din rapporteringsprocess. Du kan schemalägga rapporter att genereras och distribueras automatiskt vid bestämda tidpunkter. Detta minskar manuell arbetsbelastning och säkerställer att du alltid har tillgång till de senaste uppgifterna när du behöver dem.

Automatiserad rapportering med OneStop Reporting innebär inte bara tidsbesparingar, utan också ökad noggrannhet. Genom att eliminera behovet av manuell datainmatning minskar du risken för fel och inkonsekvenser i dina rapporter, vilket leder till mer tillförlitlig och användbar information.

Användarvänlig rapportdesigner

OneStop Reporting kommer med en intuitiv rapportdesigner som gör det enkelt att skapa anpassade rapporter. Med dra-och-släpp-funktionen kan du snabbt och enkelt lägga till, ta bort eller omorganisera datafält i dina rapporter. Detta ger dig full kontroll över hur din data presenteras och analyseras.

Rapportdesignern i OneStop Reporting stöder även avancerade funktioner som villkorlig formatering och beräknade fält. Detta gör det möjligt att skapa komplexa rapporter som uppfyller dina specifika affärsbehov, utan att behöva skriva en enda rad kod.

Säker datahantering

Säkerheten för dina företagsdata är av yttersta viktighet för OneStop Reporting. Plattformen använder avancerade säkerhetsåtgärder för att skydda din data, inklusive kryptering, åtkomstkontroll och regelbunden säkerhetsgranskning. Detta ger dig trygghet att din data är säker och skyddad.

OneStop Reporting följer också strikta dataskyddsstandarder och är i linje med GDPR. Detta innebär att du kan lita på att din data hanteras på ett lagligt och etiskt sätt, och att dina kunders och anställdas personuppgifter skyddas.

Vad är Visma?

Visma är en ledande leverantör av programvara och tjänster som förenklar och digitaliserar affärsprocesser. Med en bred portfölj av lösningar hjälper Visma företag att effektivisera sin verksamhet och göra mer informerade affärsbeslut.

OneStop Reporting är en del av Vismas ekosystem av affärslösningar. Genom att integrera OneStop Reporting med ditt Vismasystem kan du dra nytta av sömlös dataöverföring och förbättrad rapporteringskapacitet.