måndag, 17 oktober 2011

Vet du om dina mail kommer fram?

Spam är inte bara ett problem för mottagarna, utan i högsta grad även för alla er som vill kommunicera, sälja, bygga relationer etc via mail och/eller andra kommunikationskanaler. Hur kan man då på enklast och billigast sätt säkerställa att all den tid man lägger ner på budskapet, inte går raka vägen i ”papperskorgen”, oläst? Problemet är att detta även blir en ond cirkel: Många antispamsystem kollar nämligen hur bra dina utskick presterar över tid, och har du problem med leveransen idag kommer det bara att bli svårare med tiden om du inte åtgärdar på något sätt.

Givetvis kan man kontrollera detta delvis genom att själv prenumerera på sitt nyhetsbrev eller motsvarande kommunikation. Det berättar dock inget om hur det ter sig för andra mottagare, på andra servrar under andra förutsättningar. Framförallt är det ett digitalt test: går det, eller går det inte? Många ESP:er (email service providers – eller på svenska e-postserviceleverantörer) har en funktion för att testa detta i sitt system och det är absolut att rekommendera. Många använder sig av SpamAssassin, ett open source projekt, som verktyg och måttstock och presenterar resultaten väldigt utförligt beträffande var de potentiella problemen ligger. Om det är så att du av en eller annan anledning inte har tillgång till ett system med testmöjligheter finns det givetvis på webben möjligheter att göra detta, bland annat här och här, där det är enkelt och dessutom gratis. Om man vill ha en utförligare rapport måste man bli medlem, åtminstone på Contactology, men bara indikationen kan vara nog så bra och långt mycket bättre än en magkänsla. Vill du kontrollera än djupare hur dina utsikter att leverera ser ut, och kolla din e-postservers hälsa kan du göra det på Return Path/Sender Score. Testa din egen server, leverantörens eller kanske en potentiell leverantörs. Detsamma gäller här, bättre att ha koll än bara magkänsla. För att ta reda på vilken IP-adress som dina mail kommer ifrån (krävs då du skall kolla Sender Score) väljer du att visa brevets källkod (detta är olika för olika mailklienter). Du får då fram något som ser ut som detta:

Källkod för Mail

IP-adressen (röda ringar) i detta fallet är 88.131.62.142. I blått har jag ringat in information om avprenumerering för att visa att även det finns med i denna tekniska specifikation. Så det är inte bara ett måste juridiskt och etiskt att ha med en möjlighet att enkelt kunna avprenumerera, utan väldigt viktigt för att nå mottagarna alls.

Ett annat viktigt moment inom e-post är att aktivt arbeta med listorna. Listhanteringen utifrån ett tekniskt perspektiv handlar givetvis om att ta bort alla felaktiga och inaktiva adresser för att ha en städad lista. Det man bör tänka på är att ta bort prenumeranter som inte är aktiva, något som är lite svårare och dessutom går emot mångas önskan att ha så många mottagare som möjligt. En variant är att arbeta med det som många i branschen kallar för re-opt-in, då du ber prenumeranter som varit inaktiva en längre tid (ej öppnat/ej klickat) att bekräfta att de fortsatt vill ha utskicken från er. Berätta varför de bör vara kvar, erbjud något för att de skall stanna kvar, men låt dem utföra en aktiv handling för att förbli prenumerant. Om du har många prenumeranter som är inaktiva och kvalificerar sig för re-opt-in-programmet finns det anledning att titta på hela e-postprogrammet som sådant.

Många gånger nämns innehållet, i form av text, som en viktig aspekt och det är klart att det finns en anledning att se över hur man skriver och vilken mängd text/bild som finns. Men i den riktigt tekniska e-postvärlden så skall meddelandet passera en massa filter och spärrar innan innehållet kontrolleras på den nivån att förhållandet mellan VERSALER/gemener, 51ffr0r (siffror)/bokstäver och specifika ord är avgörande. Detta är snarare viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv – och det är en helt annan historia.

Mig når ni på:

jonas@necknowledge.se