måndag, 2 september 2013

Vad krävs för att sälja till Norden som om det vore ett land?

Vad krävs för att ta sig an Danmark, Sverige, Norge och Finland som en samlad E-handelsmarknad?

Nedanför tar vi dig igenom några utav de olikheter som skiljer länderna åt och även en lista med 9 punkter som förenklar din lansering på den nya marknaden.

Först och främst är det viktigt att poängtera att vi pratar om en region där det bor 24 miljoner välutbildade och onlinemedvetna människor med en hög inkomst sett utifråndet globala samt det europeiska perspektivet. Alla webshops borde överväga att sälja i den nordiska regionen.

Trots att de olika marknaderna liknar varandra finns det vissa skillnader som du bör ha i tankarna…

Lagstiftning

Lagstiftningen utgår från samma tankesätt när det gäller konsumentbeskydd som marknadsföringslagar. Det innebär att din process och företagsnormer ofta kan vara detsamma. Självklart innebär detta lokalt anpassade krav och villkor, men du kan använda samma teknik med enbart några få ändringar och justeringar.

Betalningsmetoder

Detta kan vid första anblick se ut som en komplicerad punkt, men med ett väl övervägt urval av nya betalningsalternativ kan du faktiskt behaga onlinehandlare i alla länder. Om du accepterar kortbetalning och utökar med alternativen fakturabetalning och banköverföring i Finland är nästan alla potentiella köpare tillfredsställda.

Danmark är lite speciellt med sitt Dankort. För att kunna nå så många danskar som möjligt rekommenderar vi att man ansöker om Dankort. Detta är dock inget man behöver göra direkt utan något man kan komplettera med i ett senare skede. Denna ansökningsprocess kan av vissa uppfattas som lite knepig och svår att förstå. Vi på MakesYouLocal har stor erfarenhet om hur denna process fungerar och hjälper er gärna att komma igång med Dankort.

Logistik

Åtskilliga distributörer erbjuder helhetslösningar till hela Norden, och med rätt val kan du erbjuda en stabil lösning för alla de nordiska länderna genom att endast använda en leverantör.

Då Norge inte är medlem i EU kräver det en lokal filial/kontor i Norge som kan hantera tullfrågor för de försändelser som skickas till Norge. Å andra sidan ger det dig tillgång till en utav de mest attraktiva delar utav den nordiska marknaden och oftast är det värt sin extra insats – flera gånger om.

Returhantering

När det handlar om returhantering utav produkter rekommenderar vi att man använder vår egna returhanteringsservice för varje land. Detta ger dina kunder en snabb och fullständig returhantering, som är ett väldigt viktigt krav att uppfylla när det väljs webshop utav potentiella kunder. Vi ser till att allt från att returerna blir korrekt registrerade till att lagervaror skickas till ditt lager efter behov.

Språk

I de nordiska länderna skriver och talar vi hela 4 olika språk, eller egentligen 5. Men nordborna är generellt väldigt duktiga på engelska. Därför är det faktiskt helt möjligt och acceptabelt att ha sina produktbeskrivningar och texter på engelska, eller danskt språk i Norge och Sverige eller omvänt.

Finska är dock ett helt eget språk och texterna i Finland behöver då vara på finska eller engelska. Vi rekommenderar att man översätter all text, utom produktbeskrivningar till det lokala språket innan lansering, då översättningen utav produktbeskrivningarna kan utskjutas.

Kundservice

Vi rekommenderar starkt att upprätta en lokal kundservice med ett lokalt telefonnummer och adress till webshopen. Att kundservicemedarbetarna talar det lokala språket skapar tillit till din webshop, då det är viktigt att skapa en trygg relation till dina kunder. Det är svårt att skapa tillit med en person när du behöver kommunicera på ditt andraspråk.

MakesYouLocal erbjuder en samlad lösning för din webshopsdrift som täcker alla 4 länder med duktiga och erfarna e-handelsagenter.

Marknadsföring

I de nordiska länderna ser vi inte att marknadsplatser som Amazon, Allegro och e-bay spelar en dominant roll – ännu. Detta innebär att du behöver en egen webshop och du behöver marknadsföra dig online. Eftersom du kommer föra dig i 4 små länder rekommenderar vi att man definierar sin onlinemarketingstrategi till 1-3 kanaler och kopierar uppsättningen till alla 4 länder för att minska administrationskostnaderna. Detta är möjligt då beteendemönstret ser liknande ut i alla 4 marknaderna.

”Att-göra-listan” om du vill se alla 4 nordiska länder som ett

  1. Lägg till banköverföring i Finland
  2. Skapa rutiner för tullhantering för orderbehandlingar i Norge
  3. Hitta en logistiklösning (inkluderat returfrakt) som möter dina nya kunders behov
  4. Upprätta lokala köpvillkor för varje land
  5. Översätt texter och information på din webshop och delge gärna att du följer lokal lagstiftning för varje lokalt land
  6. Använd dig utav nordiskt språk eller engelska i dina produktbeskrivningar, var dock uppmärksam på att finska är ett eget språk
  7. Erbjud en lokal lösning för kundservice med lokala telefonnummer och adresser
  8. Håll en enkel men solid strategi för marknadsföring med hjälp av några väl valda kanaler
  9. Upprätta procedurer för underhåll av din webshop samt dina marknadsföringsaktiviteter

När du kan bocka av de 9 ”to-do’s” är du klar till att köra, men hur kommer du genom dem?

Man kan inte undgå faktum att det behövs lokal kännedom för varje land för att ta dig genom listan ovan. Och att hyra en person från varje land är både en dyr och ofullständig lösning.

På MakesYouLocal har vi all den kunskap och kompetens du behöver i för att lansera din wepshop i ett nytt land. Vi har medarbetare från alla de nordiska länderna och de är allihopa redo att göra din lansering till en succé.

Skicka oss gärna ett mail eller ring till Max Riis Christensen direkt på telefonnummer +45 3017 3950.

Se några utav våra referenser här.