onsdag, 30 oktober 2013

TVÅ Nordic eCommerce Summit nästa år!

År 2005 anordnade Wipcore konferensen ”Stora ehandelsdagen” för första gången. Konferensen har utvecklats till en tvådagarskonferens som idag heter Nordic eCommerce Summit och ligger i ett eget vinstdrivande bolag, Nordic eCommerce Knowledge.

Idag är Nordic eCommerce Summit en konferens som bygger på inspiration, motivation och kunskap. Vi tror att dessa steg är avgörande för att personer som besöker en ehandelskonferens ska känna mod att ta ytterligare ett steg med sin ehandel: att våga satsa på en expansion, att investera i en ny funktion etc. Sådana förändringar måste föregås av inspiration, men också av kunskap på området. Därför har konferensen lyft ehandelspersonligheter som genomfört förändringar, övervunnit problem eller vågat ta nästa steg i sitt företag. Det ger stor trovärdighet när de som sitter med problemen själva berättar vad de har åstadkommit och det gör de från vår stora scen. Nordic eCommerce Summit är alltså en konferens som till största delen bygger på entreprenörskap, personliga berättelser och nätverkande. Målet har varit enkelt och tydligt: vi har velat lyfta fram de verkliga ehandelshjältarna och ge relevant kunskap för att motivera till nästa åtgärd i besökarnas ehandelssatsningar. Vi på Nordic eCommerce Knowledge tar nu också nästa steg i vår egen utveckling:

År 2014 etablerar Nordic eCommerce Knowledge ytterligare en ehandelskonferens.

Vad kan då en ny konferens tillföra?

Ehandeln utvecklas enormt och idag är det inte bara vi som älskat den digitala revolutionen från början, som säger så. Idag talas det om ehandel i de allra flesta styrelserum, branscher och företag – stora som små. Omnikanal och multikanal är något som flera ebutiker försöker implementera – på riktigt – i sina ebutiker.

Behovet av en konferens som på allvar lyfter tekniken och ehandeln i ett större sammanhang ökar ständigt. När vi till exempel talar om försäljning via surfplattor på vår konferens, så har vi ofta ett par ehandlare på plats som föreläsare, sådana som redan har provat att anpassa sin sajt eller ett par aktörer som redan byggt anpassningen. Men vi har saknat dem som faktiskt bygger hårdvaran, själva surfplattan. Hur kommer de att utveckla funktionerna och hur får vi ihop det med vår ehandel?

När vi talar om multikanal med fysisk butik – vem är då på plats och demonstrerar funktionerna i en fysisk butik och kopplingen mellan mobilen och ehandelssajten? Listan på liknande scenarier kan bli lång. Många utländska konferenser lyfter tekniken och intresset för den till en helt ny nivå. Det är konferenser som många ehandlare från Norden reser till idag. Men det finns ingen konferens i Norden som lockar utländska större aktörer som kan berätta hur de tänker.


2013 International CES, Las Vegas.


2013 International CES, Las Vegas.


2013 International CES, Las Vegas.


2013 International CES, Las Vegas.


2013 International CES, Las Vegas.

Vi vill skapa den här typen av mässliknande konferens där våra partners kan bygga mer spektakulära montrar för att demonstrera det dom gör.
De två senaste åren har efterfrågan från utländska leverantörer ökat. De vill se en typ av ”demontrationsliknande” mässa. De vill att besökare ska kunna klämma och känna på tekniken.

Våra tankar kring att göra en större konferens av vår nuvarande har helt enkelt resulterat i att vi vill behålla det koncept vi redan har, förutom att det ska bli ännu bättre. En helt ny konferens skulle ge oss större möjligheter att skapa något anmärkningsvärt – dock utan att förlora det som är uppskattat. Vi behövde också hitta ett samarbete med en annan typ av aktör som ger oss möjligheter att bygga det vi nu planerar för, nämligen en stad som har lokaler som passar och som geografiskt ligger rätt för utländska besökare, en stad som ser potentialen och har intresset att bygga detta tillsammans med oss.

Alltså: huvudanledningarna till att vi skapar en ny ehandelskonferens är följande:

  1. Diskussionen om ehandelns utveckling behöver lyftas i ett större sammanhang – både tekniskt, internationellt och till fler branscher.
  2. Det finns ett behov av en större mässliknande konferens med interaktiva montrar som demonstrerar ny teknik och nya arbetsmetoder.
  3. Vi vill marknadsföra nordisk ehandel till nya intressenter.
  4. Vi har hittat en stad som vill vara en del av vår vision om nordisk ehandel och vill satsa på denna typ av mässkonferens.

Så, den 5-6 november år 2014 kommer vi att anordna ytterligare en konferens. Den kommer att hållas 20 minuter från Köpenhamns flygplats, Kastrup. Det kommer att vara en större mässa och konferens än Stockholms NeS. Dessutom kommer vi att anordna mer nischade dagar både före och efter denna konferens.

Nordic eCommerce Knowledges konferenser år 2014

  • 20-21 maj i Stockholm på Waterfront Congress Centre. Inriktning: Entreprenörskap, Ehandelskunskap, Inspiration. #NeSS14
  • 5-6 november i Malmö. Inriktning: Internationellt, ny teknik, lanseringar. #NeSSW14

Hur känner vi inför detta? Vi är fullkomligt överförtjusta i att få detta på plats. Arbetet med att hitta rätt personer har pågått i över ett år. Kontakter med utländska större leverantörer har försiggått under flera månader. Responsen har varit över förväntan. Vi kommer under hösten att presentera flera av leverantörerna.

Vi ser verkligen fram emot att bygga två konferenser som fyller olika syften och som ger olika upplevelser, men som kompletterar varandra. Ni ska känna er hemma som Nes-besökare och ändå få en ny upplevelse. OCH … nu kommer det … VI SKA BYGGA VÄRLDENS BÄSTA EHANDELSKONFERENSER!

Vill du veta mer, kontakta Sarah Wittbom.