Du är här: Nordic eCommerce SummitAlektum

Pengarna tillbaka. Och kunden.

Alektum Inkasso är ett av Europas ledande inkassobolag. Vi inkasserar dina pengar utan att äventyra din kundrelation. Vår ambition är att möta varje skuldsatt person på rätt sätt och att föra en givande dialog om återbetalningen. Det gör det lättare för oss att få tillbaka dina pengar, och lättare för dig att sälja till din kund när skulden är reglerad. Idag finns Alektum Inkasso i 15 europeiska länder. Det gör det enkelt för dig som kund att utnyttja våra tjänster över landsgränserna. Kärnan i vårt erbjudande är inkasso men utöver det finns ett antal tjänster som förbättrar ditt kassaflöde, ökar dina intäkter och minskar din risk. Läs mer på www.alektum.se och titta gärna på våra informationsfilmer på Youtube, www.alektum.se/filmer om du vill lära dig mer om inkasso. Vill du träffa oss under Nordic eCommerce Summit och diskutera hur du ska hantera dina kunder som inte betalar i tid, så hittar du oss på speed -datingen. Håll utkik i programmet.