tisdag, 30 augusti 2011

Spam – ursprung, varför och dess framtid?

De flesta i vår digitala och sociala värld har säkert sin egen uppfattning om spam. En del avskyr det, men de flesta hatar det innerligt, (en i allra högsta grad personlig och ej statistiskt säkerställd åsikt) en liten klick människor livnär sig på det. Jag skall försöka gå på djupet beträffande detta fenomen i en serie artiklar. I denna första del tar jag upp lite om bakgrunden.

Spam förknippas nog av de flesta med e-post, vilket inte är fel, men inte heller helt riktigt. Ordet spam härleds i sammanhanget till en Monthy Python sketch från 1970 i vilken spam som ”livsmedel” (SPiced hAM) har en framträdande position. I början av 80-talet anammades termen för företeelsen oönskad masskommunikation, i huvudsak e-postspam (Sales Promotion And Marketing). Men om man gräver djupare i den kommunikativa människans historia så sägs det första oönskade massmeddelandet ha blivit skickat 1864 i USA, via telegraf. Europa reglerade telegrafianvändandet och spammens intåg dröjde därför något för Europas invånare.

Spännande är att ända från första början har det funnits människor som har utnyttjat befintliga kommunikationskanaler för att, utan skrupler, sälja och marknadsföra. Den lite tråkigare slutsatsen blir alltså att det – precis som det alltid har funnits – alltid kommer att finnas spam. Fenomenet ökar dessutom, och inte så lite heller. Från mitten av 1990 sköt spamtrenden i höjden och har haft en kraftig årlig tillväxt sedan dess. Siffrorna varierar, men det rör sig för i år om många biljoner (1 000 000 000 000 = 1 biljon) spammeddelanden. Dessa påverkar individer, företag, samhällen och världen en hel del och på olika sätt, och när man tänker på all denna negativa påverkan är det långt till skratt och humor. I en utopi skulle all den kreativitet och arbetsvilja, som används med intentionen att på ett eller annat sätt lura oskyldiga människor, användas till något bättre.

En sak som både fascinerar och skrämmer mig är anledningen till att det dagligen spammas i miljarder via e-post, Twitter, Facebook, bloggar, kommentarer etc. Det funkar! Så enkelt är det. Hade ingen påverkats av innehållet i kedjebrev, ”Nigeriabrev”, ”Viagramail”, ”Skandaltweets” eller bara oönskad reklam, då hade ingen ”arbetat” med det heller. Visst finns det olika grader av spam och det är olika svårt att upptäcka de olika avsändarnas intentioner innan man gör det ödesdigra klicket på länken. Människan är i allmänhet inte bara naiv, utan framförallt väldigt nyfiken och opportunistisk. Dessa egenheter spelar spamavsändarna på, som en rocklegend hanterar sin gura.

Och nu, anledningen till att jag egentligen kom att tänka på spam, Twitterspam: Detta är en elak sort av spam då det inte som i e-post (i de flesta fall) är integrerat i någon form av motmedel, utan mottagaren får förlita sig på sitt goda förnuft. Jag fick nyligen ett DM (Direct Message) från en till synes legitim avsändare som skrev ”Someone is posting a pic of you all over twitter ;( link2pic here no.nl/….” Detta och liknande meddelanden har använts för att lura användare och på olika sätt ta över deras konton. Via dessa konton sprids elakartade meddelanden i avsikt att ytterligare stackare ska klicka sig i fördärvet. Klart att Twitter jobbar för att tekniskt minimera denna typ av företeelser, men som i så mycket annat ligger skurken ett, eller några, steg före. Jag kommer, som tidigare nämnts, att fundera mer kring spam och den psykologi, teknik, ekonomi och kriminalitet som ligger bakom. Men till nästa gång kom ihåg:
Spam, spam, spam, ägg och spam är illa, men att lämna ut sitt lösenord på en site som en tweet länkar till är värre – mycket värre.
Monthy Pythons sketch om spam – http://www.youtube.com/watch?v=anwy2MPT5RE

Jag kommer att i nästa del ta upp olika typer av spam och vad man kan göra för att undvika och minimera spamflödet för egen del. Och till dess tar jag tacksamt emot era tankar kring spam och mycket gärna spamincidenter ni har råkat ut för.

Jag som skriver heter Jonas Roberg och mig når ni på jonas@nordicecommerceknowledge.se