Sammandrag från Bryan Eisenbergs presentation om bättre konverteringsgrad

Bryan Eisenberg
Bryan Eisenberg var mycket konkret när han visade hur du ska få bättre conversion rate/konverteringsgrad.

Här finner du ännu mer kunskap inom e-handel!