måndag, 29 april 2013

Säkra din SEO inför kommande Google-uppdateringar

I skrivande stund har det gått ganska precis ett år sedan Google chockade SEO-branschen med en uppdatering som gjorde det betydligt svårare att jobba med sökmotoroptimering. Uppdateringen fick namnet Penguin och var avsedd att försämra sökmotorrankingen för siter som använde sig av olika typer av länkspam för att förbättra sin sökmotorsynlighet.

Tidigare hade Google lanserad Panda vars huvudsakliga mål var att försämra rankingen för siter av låg kvalité och siter med ett tunt innehåll. Tillsammans vittnar dessa om att Google börjat ta rejäla krafttag mot sajter som arbetat med sökmotoroptimering av dålig kvalité.

Den här artikeln beskriver några vanliga misstag inom sökmotoroptimering som man bör undvika för att känna sig något tryggare inför kommande sökmotoruppdateringar.

Överoptimerad on-page

Överoptimerad on-page innebär att man har tagit sökmotoroptimeringen till en nivå där sökmotorer har fått ett större fokus än själva användaren.

Det är viktigt att komma ihåg att sökmotorernas mål är att tillhandahålla ett sökresultat som så bra som möjligt matchar användarnas förväntningar. Om innehållet på en site är särskilt framtaget för att lura eller manipulera sökmotorer kan det få omvänd effekt.

Överoptimering handlar inte enbart om texter. Det mesta inom sökmotoroptimering går att överdriva. Om det innebär en sämre användarupplevelse till fördel för sökmotorer bör man tänka om.

Kontrollera att:

 • Dina texter är välskrivna och innehåller en naturlig mängd konkurrensutsatta/aggressiva ord.
 • Dina sidor inte är optimerade till för många sökord. Det är lättare och säkrare att fokusera på ett eller två sökord per sida exklusive long tail.
 • Titeln och rubriken är relevant och beskriver sidans innehåll.
 • Bildernas alt-attribut beskriver bilden och inte nödvändigtvis det sökord som du vill synas på.
 • Överdriv inte internlänkning med aggressiva sökord. Internlänkning i t.ex. artiklar eller blogginlägg bör endast användas om det är naturligt och gynnar läsaren.

Överoptimerad off-page

En överoptimerad off-page handlar om externa inkommande länkar med dålig kvalité, relevans eller fördelning (länkprofil).

På samma sätt som on-page går det att överoptimera sin off-page. Faktum är att off-pageoptimering dessutom innebär ett större potentiellt problem om den inte utförs med omsorg och försiktighet. I

värsta fall kan det innebära ett rejält filter eller straff som gör att siten i fråga försvinner helt från sökmotorernas träfflista.

Om man har möjlighet att länka till sin site bör man vara medveten om att en icke relevant eller onaturlig länk skapar en viss typ av misstro i sökmotorernas algoritmer. För många av dessa onaturliga länkar i proportion till de så kallade naturliga länkarna, kan leda till att hela, eller delar av siten blir bortfiltrerad i sökmotorerans träfflista.

Mindre och nyskapade siter har i regel betydligt lättare att åka dit för överoptimerad off-page eftersom de inte ännu hunnit bygga upp ett förtroende. Dock så kan en överoptimerad off-page leda till problem för både nya och äldre betrodda siter.

Kontrollera att:

 • Länktillväxten sker i naturlig frekvens. Om siten är ny bör man börja försiktigt med relativt få länkar. Exakt hur just din frekvens skall se ut beror väldigt mycket på vilken typ av site du har och vilken typ av marknadsaktiviteter som du jobbar med.
 • Länkarna kommer från relevanta källor.
 • Andelen länkar med aggressiv länktext står för ca 20% (eller mindre), av totalen. *
 • Andelen site wide länkar står för ca 10% (eller mindre), av totalen. *
 • De flesta inkommande länkarnas länktexter består av ditt varumärke, url eller domännamn. *

* Siffrorna bygger på antaganden som i sin tur är baserade på erfarenhet. Det är omöjligt att ge exakta svar eller riktlinjer eftersom Google håller sina algoritmer hemliga.

Duplicerat innehåll

Ett vanligt återkommande problem som ofta drabbar webbutiker är duplicerat innehåll. Det finns två typer av duplicerat innehåll: Internet och externt. Internt duplicerat innehåll innebär att man visar hela, eller stora delar av en text på flera olika url’er på den egna siten. Ett klassiskt exempel på detta är när en produkt-url speglar kategoriseringen samtidigt som det finns produkter som ingår i flera olika kategorier eller grupper.

Till exempel:

En url-struktur likt den ovan brukar innebära att Google och andra sökmotorer själva väljer en av de url:er som finns tillgängliga och filtrerar bort de övriga. Ett följdproblem av detta är att ingående länkar kan komma att spridas ut mellan de olika varianterna och att länktillväxten därmed inte tas tillvara på ett någorlunda optimalt sätt.

Externt duplicerat innehåll är när ett textinnehåll kan återfinns på flera olika siter. Sökmotorer strävar efter att visa en varierad träfflista och om texten redan finns någonstans kommer sökmotorerna inte visa något större intresse. Det är dessutom ofta olagligt att kopiera någon annans innehåll. Att återanvända innehåll bör göras med högsta försiktighet för att undvika straff och filtrering. Även om det är ens egna innehåll.

Kontrollera att:

 • Varje unik undersida endast kan nås via en url. Om CMS:et eller e-handelssystemet inte stödjer det kan man använda omdirigeringsregler som vidarebefordrar trafiken (med status 301) till den prioriterade url:en. Som sista utväg kan meta-taggen canonical användas för att ge sökmotorerna en fingervisning om vilken av sidorna som ska prioriteras.
 • Dina texter inte kan återfinnas på någon annan site.
 • http://www.domain.tld vidarebefordrar trafik till http://domain.tld eller vice versa.

Tunt eller irrelevant innehåll

Ett vanligt problem som kraftigt begränsar en webbsidas möjlighet att placera sig bra i sökmotorer är avsaknaden av relevant text för de sökord som man vill att webbsidan ska synas på.

Förenklat kan man säga att Google och andra sökmotorer läser av webbsidans textinnehåll för att bilda sig en uppfattning om hur relevant den är till den aktuella sökfrasen. Om texten är för kort, eller om texten inte innehåller de ord eller fraser som man vill synas på, får sökmotorerna problem att förstå att sidorna i fråga matchar det som sökts på. På samma sätt ökar möjligheterna att få long tail-trafik eftersom sökmotorerna har lättare att matcha kombinerade sökfraser mot ditt innehåll.

Ett välskrivet innehåll som tillför något utgör den absoluta grunden av en lyckad sökmotoroptimering. Ett genomgående dåligt och tunt innehåll kan leda till försämrad sökmotorsynlighet och i värsta fall bortfiltrering.

Kontrollera att:

 • Dina viktiga sidor innehåller text som relevant för de sökord som du vill synas på.
 • Dina sidor tillför något och inte endast är skapade som inkörsportar från sökmotorer.
 • Titeln och rubriken på sidan är relevant till innehållet.