måndag, 29 april 2013

Så sänker du kostnaderna för logistiken

Kostnaderna för logistiken är många gånger en stor utgift för nätbutikerna. Men du behöver inte vara ett stort företag för att jobba smart och sänka kostnaderna. Här är några tips.

Ordning och reda och tydliga rutiner

Utan tydliga rutiner kan den interna logistiken bli ineffektiv och leda till onödigt höga kostnader. Därför är det viktigt att fundera över hur inleveranser, plock, pack och utleveranser hanteras, och skapa tydliga processer och rutiner för logistiken redan från start.

Tänk även på att allteftersom volymer och produktmix förändras så behöver även processerna ses över. När verksamheten växer, och kanske även antalet medarbetare, så blir det än viktigare med effektiva rutiner där alla arbetar på samma sätt.

När det gäller fraktkostnader kan så enkla saker som att se över vilka emballage och storlekar som används vara ett enkelt sätt att få ned både frakt- och hanteringskostnaderna. Att packa varorna i emballage som är för stora för varorna driver onödigt höga fraktkostnader, och det tar längre tid eftersom du måste använda onödigt fyllnadsmaterial. Att köpa emballage i flera storlekar kan visserligen innebära att styckkostnaden per emballage blir högre, men samtidigt finns det potential att sänka såväl fraktkostnaderna som hanteringskostnaderna, vilket i sin tur kan leda till en sänkning av de totala logistikkostnaderna.

Känns det krångligt? Ett bra tips är att gå med i ett branschnätverk och dela erfarenheter med andra e-handlare kring hur de har lagt upp sin logistik.

Arbeta med ett TA system

Även små e-handlare bör satsa på ett system för transportadministration, TA-system. De flesta logistikleverantörer har egna TA-lösningar, det finns även oberoende företag som erbjuder TA-system med tillgång till samtliga stora logistikleverantörer på marknaden. Fördelen med ett TA-system, som bör vara integrerat med ordersystemet, är att tid sparas och att kvaliteten säkras samtidigt som det ger en bra överblick över vad som skickats.

Låter det också krångligt? Fraktleverantörerna och TA leverantörerna hjälper gärna till, så ta kontakt med dem och fråga vilka lösningar de erbjuder. Tänk även på att använda eventuella branschnätverk.

Ta hjälp av logistikleverantören om ni växer över landgränserna

Börjar expansion utanför Sveriges gränser bli aktuellt? Se då till att involvera logistikleverantören tidigt i processen för att se om ni klarar av att växa med varandra, och vilka lösningar som finns. Leverantörerna av frakttjänster har många gånger breda kunskaper, tips och erfarenheter som du kan dra nytta av.

Tänk också på att tidigt ta reda på om förutsättningarna för att hantera inrikes och utrikes flöden skiljer sig åt. Behöver någon form av sortering göras? Kan samma frakttjänst användas för både inrikes och utrikes försändelser? Hur fungerar det med tullhantering, och vilka leveranstider gäller till olika länder? Glöm inte heller bort att diskutera hur ett eventuellt returflöde skall hanteras.

Mät, följ upp och se hur kostnader driver varandra

Mätning och uppföljning är ett måste för att hålla koll på logistikkostnaderna. Kom ihåg att det är lika viktigt att se till de totala logistikkostnaderna som fraktkostnaden. Definiera gärna enkla nyckeltal relaterat till logistiken som följs upp till exempel månadsvis. Några intressanta nyckeltal att följa upp kan vara fraktkostnad per order, hanteringskostnad på lagret per plockad order, och andel ordar du får retur på.

Glöm inte returerna

För att e-köparna skall känna trygghet vid köpet är det viktigt att ha en genomtänkt och tydlig returpolicy. Returflödet driver inte bara fraktkostnader utan påverkar även övriga logistikprocesser. Här gäller det också att sätta en process och arbeta efter den.

Mät och följ upp för att se vad returhanteringen driver för kostnader, förutom den rena fraktkostnaden. Till exempel kan du minska belastningen på kundtjänst genom att vara tydlig med vilka villkor som gäller för returer, göra det lätt att skicka tillbaka dem, och ha bra rutiner så att kunderna snabbt får tillbaka sina pengar eller ny vara. Dessutom får du nöjdare kunder i slutändan.

Anna Lagström, chef Varudistribution, Posten Meddelande.