fredag, 4 april 2014

Överskuldsatta slinker lätt igenom din näthandel

Hur många överskuldsatta passerar din kassa med full varukorg och tomt bankkonto? Det kan vara fler än du tror. Alla dåliga betalare finns nämligen inte med i Kronofogdens register, eftersom inkassobolagen ogärna skickar småskulder till indrivning.  Det innebär att du riskerar att personen du vill sälja till klarar en kreditupplysning – trots att han eller hon är djupt skuldsatt. Men det finns sätt att fånga upp vilka som inte bör handla hos dig.

I dag står e-handeln för fem procent av detaljhandelns omsättning och spås hamna kring trettio procent om tio år. Det innebär att allt fler affärer görs där man som säljare inte längre möter sin kund personligen. Ett exempel är livsmedelsbranschen. Den kund som förr betalade sin matkasse med kontanter i butiken runt hörnet kan nu handla i en nätbutik och betala mot faktura. Inget ont i det, tvärtom, men risken ökar att den som inte kan betala ändå får sina varor.

 

Hundratusentals i riskzonen

I november 2013 presenterades den offentliga utredningen ”Överskuldsättning i kreditsamhället”. Utredningen, som bland annat bygger på statistik från Kronofogden och Statistiska Centralbyrån, visar att en halv miljon svenskar har återkommande problem med att betala sina räkningar. Det är framför allt hushåll med lägre inkomster och utbildning som hamnar i skuldfällan.

Vår egen statistik på Alektum Inkasso visar också vidden av problemet. För en tid sedan gick vi igenom 315 000 distanshandelsärenden och fann att 42 procent av inkassokraven var obetalda efter två år. Det innebär att 130 000 köp på faktura eller kredit aldrig borde ha genomförts.

 

Inte fel med kreditupplysning

Det är förstås så att en ansenlig mängd överskuldsatta ändå finns i Kronofogdens register. Att ta en kreditupplysning är därför ofta lämpligt för att undersöka kundens betalningsförmåga. Det som får många e-handlare att tveka är att man måste skicka en omfrågandekopia till kunden att man har tagit en upplysning. Kundrelationen riskerar att ta stryk.

Skälet till att många inkassobolag väljer att inte skicka småskulder till Kronofogden är att det kostar 300 kronor. Avgiften går förvisso att lägga på den som ska betala skulden – men det gör en liten skuld väsentligt större och det är alltid önskvärt att nå en frivillig uppgörelse. Om inkassobolaget anser att kundens betalningsutrymme är minimalt är det bättre för alla parter att avstå indrivning.

 

Konsten att hitta rätt balans

Å ena sidan vill du säga ja till så många kunder som möjligt. Å andra sidan säga nej till kunder som inte kan betala för sig – för din och för deras skull. Vad göra rent praktiskt? Här är ett par förslag som är värda att tänka på:

  1. Skapa ett bra kundregister och underhåll det noga. Verifiera varje kunds identitet (namn, adress, personnummer) och håll koll på betalningshistoriken.
  2. Utveckla kloka köprutiner och upprätta ett automatiserat bedömningssystem för kreditgivning tillsammans med ditt inkassobolag. Det ger dig en god grund för att snabbt och enkelt kunna säga ja eller nej till köp.
  3. Använd ditt kundregister som kunskapskälla. De flesta kunder betalar i tid och några aningen sent men är ändå att anse som goda kunder. Lär dig vilka de är och ta fram attraktiva erbjudanden till dem. Övriga får vänta tills ekonomin ser ljusare ut.

Värt att tänka på är att ovanstående åtgärder också minskar risken att råka ut för bedragare.

 

Bättre affärer hela vägen

Viljan att handla på nätet växer oavbrutet. Samtidigt hårdnar konkurrensen inom näthandeln och det gäller att ta vara på varje tillfälle att försvara sina marginaler.

Med bra rutiner och bedömningssystem ser du snabbt vem som inte bör handla av dig. Du hjälper människor att inte hamna ännu djupare i skuldfällan och minskar dina kreditförluster. Samtidigt får du möjlighet att ta ännu bättre hand om de kunder som betalar för sig. Det gör att du kan ta fram vassa erbjudanden och öka såväl försäljning som kundlojalitet.

Snabbaste vägen till att sälja mindre till överskuldsatta och mer till alla andra börjar ofta med ett samtal till en inkassobyrå. Så lyft luren och ring!