onsdag, 5 februari 2014

Omnichannel – var ska du börja?

Många bolag sitter idag i startgroparna för att påbörja sin satsning att integrera fysiska och digitala försäljningskanaler. Insikten om att e-handel ska behandlas som ett prioriterat affärsområde som i hög grad påverkar den totala affären har äntligen tagit fäste, speciellt inom retailsektorn. Vi ser fler satsningar på nya digitala försäljningskanaler som ska fungera som ett säljstöd i köpprocessen och/eller som platsen för avslut.

Var ska du då börja för att se till att din satsning blir lyckad?

Förutsättningar för din omnichannelsatsning

Förutsättningarna för en lyckad omnichannelsatsning handlar i högsta grad om att tillgängliggöra din data i alla kanaler. Till exempel måste du ha tillgång till samma data gällande kunden för att kunna bemöta dem med samma erbjudande i både dina fysiska och digitala kanaler. För att detta ska vara möjligt är strategin för din tekniska infrastruktur och din backendstruktur central. Att från början sätta upp en väldesignad arkitektur som inkluderar alla verksamhetssystem som behandlar all nödvändig data är avgörande för en fungerande omnichannel lösning. Att systemen är sammankopplade är en förutsättning för att det ska fungera, att de är sammankopplade på rätt sätt är en förutsättning för att satsningen ska bli lönsam. Det mest avgörande är att dina system är integrerade på ett effektivt sätt som ger dig tillgång till rätt data i rätt kanal. Utifrån det kan du sedan utveckla funktioner och upplevelser för att möta konsumenterna och skapa goda förutsättningar för dina anställda att leverera på sina mål.

Gör rätt från början

Även om det intialt innebär en högre kostnad kan det vara värt att utvärdera alternativet att göra om din arkitektur från grunden för att den ska bli effektiv. Många gånger sitter företag med en existerande arkitektur där några av systemen är sammankopplade utifrån förlegade förutsättningar. Det kan vara frestande att integrera resten av dina verksamhetssystem inom ramarna av existerande arkitektur då kostnaden på kort sikt troligtvis blir mindre. På lång sikt kan detta däremot resultera i en ineffektiv struktur och lägre lönsamhet. Ett typiskt utfall av att fortsätta på en existerande arkitektur är att flera system behandlar samma data. Kundinformationen är ett typiskt exempel på data som ligger distribuerad i ERP-, POS och e-handel istället för en central placering som är master för alla kanaler. Genom att implementera en ny arkitektur med effektiv databehandling får du en state-of-the-art arkitektur som i högre grad bidrar till din lönsamhet.

En kalkyl med längre perspektiv kan visa att du får högre ROI och kan räkna hem en investering snabbt för att din arkitektur blir mer effektiv. När du väl påbörjat din satsning vill du ha en lösning som tillåter dig att gasa, inte sinkar dig och skapar problem som måste lösas på vägen. Detta varierar från bolag till bolag beroende på vilken existerande arkitektur som finns och vilka verksamhetssystem som används. De mest avgörande systemen i denna arkitektur är ERP-, POS-, PIM-, CMS-system samt e-handelsplattform. För att exekvera din omnichannelstrategi är det primärt vilken roll var och ett av dessa system ska spela som är central.

Vad är en effektiv arkitektur för omnichannel?

En effektiv arkitektur för omnichannel ser till att du får tillgång till rätt data i rätt kanal vid rätt tidspunkt. På detta sätt uppnår du en kostnadseffektiv och framtidssäker arkitektur. Till exempel kan man nå en effektivitetsökning genom att hålla ren data i affärssystemet och modellera affärslogiken för att serva både e-handelslösningen och POS-systemet. En tydlig definition av vilken roll varje system ska spela och hur de ska verka tillsammans är avgörande. Affärslogiken för ett modernt omnichannelsystem måste kunna förändras snabbt för att följa marknadsutvecklingen samtidigt som den fullt ut stödjer kanalstrategin vad gäller tex kampanjer.

Sammanfattning

Att designa ditt omnichannelsystem är ingen lätt uppgift och kräver omfattande teknisk kompetens och en djupgående kartläggning. Efter att du etablerat övergripande affärsmål med din omnichannel satsning är det dock här du måste börja. Din tekniska infrastruktur skapar dina förutsättningar och är avgörande för att du ska uppnå lönsamhet med din satsning. Se till att göra rätt från början, du kommer snabbt se att det skapar mindre huvudbry och ditt fokus kan ligga på att nå målen istället för att lösa problem på vägen.

Jonni Harrius, affärsutvecklare, Ateles.