onsdag, 15 maj 2013

Multikanal och pim-system istället för lapptäcken

Med en multikanallösning krävs bara ett knapptryck för att uppdatera en produkt i exempelvis e-handeln, webbsajten, tryckt katalog och mobilsajten – på alla språk och marknader. Det skapar smidighet, snabbhet och kvalitet.

Problemsituation ”Lapptäcke”

En vanlig situation hos företag är att allt eftersom antalet kanaler för att möta kunderna i har ökat så har ett lapptäcke av systemlösningar skapats, öar av information har bildats och det saknas en smidig arbetsprocess. Arbetsinsatser och kostnader för systemen är höga och resultatet blir inte riktigt bra ändå.

Strategi för multikanal

För att nå en hållbar strategi behöver man identifiera vilka kanaler som är viktiga, och förstå vad som är viktiga aspekter i varje kanal. Därefter formas EN komplett multikanal-strategi och systemlösning för behoven.

multikanalmodell

Marknadsledande plattformar

Som bas för multikanal-lösningen kan en av marknadens ledande e-handel/webbplattformar användas, till exempel Episerver, Litium och Dynamicweb som Capo jobbar med. I dessa plattformar finns idag stöd för hantering av produktsortiment och bildmaterial på ett professionellt sätt. Rätt utnyttjat kan dessa plattformar därför i många fall användas som verksamhetens PIM-system och bildbanksystem. Presentations- och affärsregler som är gemensamma för alla kanaler kan skapas och underhållas i systemet. Medarbetare kan samarbeta på ett smidigt och snabbt sätt med uppdateringar för alla marknadskanaler – på ett ställe och i ett system.

Dessutom finns direkt i dessa plattformar en gedigen verktygslåda för att skapa kraftfulla kanallösningar för e-handel, webbsajt och mobil. På så vis får man ett komplett system som både driver, kontrollerar och uppdaterar samtliga marknadskanaler.

Tryckt katalog i Indesign

Med ett knapptryck kan en tryckt katalog publiceras till Adobe Indesign. Dessutom kan alla kraftfulla funktioner i Adobe Indesign användas för att skapa optimal design i trycksaken.

Affärssystemet integreras

Affärssystemet behöver ofta integreras med multikanallösningen. Dels för att utnyttja grundläggande rutiner för produkthantering som finns där och dels för en effektiv och lyckad e-handel. Capo har expertis inom integrationer och färdiga integrationsmoduler för affärssystem som SAP, Dynamics NAV, Dynamics AX och Pyramid med flera.

Fördelar och affärsnytta

En investering i en multikanal-lösning går ofta att räkna hem snabbt.

Kostnadsbesparingar

  • Arbete med sortimentuppdatering minskar när uppdateringar görs på ett ställe
  • Arbete med manuell produktion av trycksaker minimeras
  • Korrekturarbete med trycksaker går enklare och snabbare
  • Kvalitet – risk för fel och kostnader för felrättning minskar
  • Snabbhet – förkortad ledtid för att komma ut med nyheter i samtliga kanaler

Merförsäljning

  • Marknadsavdelningen frigör tid till kreativt, säljande arbete
  • Uppdaterad och korrekt produktinformation överallt bidrar till ökad försäljning

För mer information om Capo och referenser se www.capo.se.