onsdag, 27 februari 2013

Många fördelar med en färdigintegrerad helhetslösning med Dynamics NAV och Magento

Att man har ett affärssystem som stödjer ens verksamhet och som man känner att man kan växa i är ju förstås jätteviktigt som e-handlare. Likaså är det med den e-handelsplattform man väljer. Vidare så är det ju självklart att dessa två måste ”prata” med varandra eftersom man kommer vilja skicka ordrar från e-handeln till affärssystemet, produkter med priser från affärssystemet till e-handeln och så vidare. Vad detta oftast resulterar i är ett kostsamt och tidskrävande integrationsprojekt eftersom det är mycket som måste mappas och det är ju väldigt noggrant att integrationen blir korrekt då det annars kan få oanade konsekvenser som felaktigheter i datat, omfattande felsökningsarbete och dylikt.

Som en lösning på detta problem tänkte jag nedan redogöra för en smidig paketerad lösning där man använder Dynamics NAV och Magento tillsammans med en färdig connector för att lösa integrationsfrågan utan att behöva lägga ned en massa tid och pengar. Varje system kan göra det som det är bäst på, och man får en bättre separation av webbshop- och affärslogik än om man väljer enbart Magento. Dynamics NAV gör också att användaren får bättre insikt i affären och kan utnyttja sin data bättre, och med NAV:s inbyggda statistikverktyg kan man enkelt få fram rapporter och grafer utan att behöva krångla med exportfiler från webshopen. Resultatet blir en stabil, prisvärd helhetslösning som man relativt snabbt kan nå marknaden med och som man samtidigt kan växa i.

Vikten av att ha ett bra affärssystem

Varför behövs då ett affärssystem? I många verksamheter kan man ha växt ur sin webbshoplösning. Man har kanske inte möjlighet att få ut den data som behövs för att kunna fatta rätt beslut, man saknar möjlighet att visa detaljerad kundhistorik eller vill kunna arbeta smidigare och effektivare med produktförädling. Ett annat exempel kan vara en verksamhet som har ett affärssystem men saknar ett användarvänligt interface som privatpersoner eller företag kan använda för att lägga sina beställningar. Att ta emot beställningar via telefon och lägga in dem manuellt kan vara både krångligt och tidsödande. En webbshop kan då komplettera den befintliga verksamheten, och öppna upp för nya försäljningskanaler.

Dynamics NAV är ett komplett affärssystem från Microsoft som är tidseffektivt i fråga om implementation, underhåll och utbildningstid. Systemet ser ut och fungerar som Microsoft Outlook vilket gör att användarna känner sig hemma och snabbt kan komma igång, har en modern arkitektur och fungerar med andra Microsoftlösningar.

E-handelsplattformen Magento är byggd i PHP och har funnits sedan 2008. Plattformen är open source och dess största styrkor är dess anpassningsmöjligheter, att den är mycket komplett redan i grundutförandet, samt den stora mängd plugins som finns tillgängliga via marknadsplatsen Magento Connect. Här kan användaren snabbt och kostnadseffektivt utöka sin installation med 3:e-partsmoduler som på ett enkelt sätt ger ytterligare funktionalitet till plattformen.

Enkelt att installera och använda

För att få dessa båda plattformar att ”prata” med varandra används en NAV-modul från det holländska företaget Tinx-IT. Denna modul, som använder sig av Magentos inbyggda API, implementeras på NAV-sidan utifrån hur kundens affärssystem är uppbyggt och gör att data kan synkroniseras mellan Magento och NAV utifrån egendefinierade regler. Anropen görs via SOAP, och på webbshop-sidan behövs ingen installation förutom att skapa roller och användare för API:et.

När modulen är installerad och aktiverad kan man konfigurera vilka entiteter som ska synkroniseras, eventuella filtreringar av in- och utgående data, fältmatchningar och hur ofta synkroniseringen ska ske. En första nedladdning av data från Magento kan göras för att hämta upp befintliga attribut, attributgrupper, store fronts, websites och annan baskonfiguration om man vill utgå från sin befintliga webbshop.

Att arbeta med förädling av data blir lättare och smidigare att jobba med i NAV-interfacet än Magento, till exempel med flerspråkslösningar, priser, kunder och produkter. Eftersom det går att välja i detalj vilken data som ska synkroniseras, ända ned på fältnivå, har man i och med denna lösning alla möjligheter att låta webbshopen mer ta hand om själva presentationen av datan och låta NAV ta hand om resten.

Resultatet blir en kostnadseffektiv och kompetent lösning där båda plattformarnas styrkor utnyttjas maximalt. Jag tycker man bör titta närmare på denna lösning om man ska starta upp en ny e-handel, byta plattform eller om man redan har Dynamics NAV och funderar på att starta en e-handel på Magento som man sedan kommer att behöva integrera med affärssystemet.