tisdag, 14 maj 2013

Kan e-handlaren få del av finansintäkten vid försäljning på faktura?

Vanligt förekommande är det att kunden väljer att delbetala en faktura. Normalt sett är det den partner man har för fakturahanteringen som tillgodogör sig finansintäkterna från detta, men som också står för finansiering, kreditrisk mm. En trolig utveckling för e-handeln är att e-handlare med god finansiell ställning är intresserade av att till sin verksamhet addera en finansieringsdel. När aktörerna blir fler och marginalerna mindre, börjar de större företagen leta efter andra intäktsmöjligheter. Samma utveckling har skett tidigare inom distanshandeln, och idag har de flesta större postorderföretag egna finansavdelningar. Ett hinder för detta är komplicerade IT-system för fakturahanteringen som är väldigt kostsamt att utveckla. Någon enstaka fakturapartner, t ex PayByBill, kan idag erbjuda an sådan lösning. Det är då fråga om en rent administrativ tjänst där e-handlaren själv står för finansiering och kreditrisk. Samtidigt kan e-handlaren förbättra sina marginaler med vinst på kreditgivningen. Tjänsten innebär inget nytt för kunden, som precis som vanligt kan välja att betala via Faktura, Delbetalning eller Konto.

Den vanliga lösningen för faktura- och delbetalning/konto ser annars ut så här:

Faktura: Fakturan bipackas leveransen eller skickas till kunden av fakturapartnern som samtidigt tar över fordringsrätten. E-handlaren får betalt direkt (inom 24 timmar när det gäller PayByBill) med avdrag för fakturapartnerns provision. Fakturapartnern tar då även över risken och kostnaden för om kunden betalar för sent eller inte alls. E-handlaren behöver aldrig fundera över frågor som inbetalningar, betalningspåminnelser, inkasso och liknande.

Delbetalning: Till exempel 3, 6 eller 12 månader. Köpet går till på samma sätt som vid fakturabetalning, men istället för hela fakturabeloppet betalar kunden ett fast månadsbelopp under vald period. E-handlaren får betalt för hela köpesumman från fakturapartnern och densamme tar över kreditrisken.

Konto: Kundens samtliga köp som hanteras av fakturapartnern ackumuleras. Kunden betalar ett månatligt belopp i sin egen takt och baserat på kontots saldo. E-handlaren får betalt för hela köpesumman från fakturapartnern och densamme tar över kreditrisken.

Trygghet – för alla parter

För kunden och därmed också för e-handlarens konverteringsgrad är trygghet som bekant av central betydelse. Nästan hälften av alla som handlar via nätet är ibland eller ofta oroliga för säkerheten (källa e-barometern Q3 2012). Denna oro kan motverkas genom att olika betalningslösningar erbjuds. Framför allt upplever de flesta faktura som tryggt eftersom man då alltid får se på varan innan den betalas. Det är också en trygghet för kunden att veta att man kan dela upp betalningen och att man faktiskt kan bestämma sig för det först när det är dags att betala fakturan.

Men också för e-handlaren är säkerhet och trygghet av central betydelse. Att eliminera kreditrisken genom att överlåta fakturorna till en fakturapartner är ett enkelt sätt att minska riskerna. Men e-handlaren bör även fundera över vilka konsekvenserna blir om fakturapartnerns system går ner mitt under en säljtopp. Ur detta perspektiv kanske det inte är så lyckat med lösningar som innebär att man lägger alla ägg i en korg. Om fakturabetalningsfunktionen skulle ligga nere t ex vid tekniska problem, så är det kanske inte någon katastrof om kortbetalning fungerar under tiden och vice versa. Man bör således vara uppkopplad mot åtminstone två olika system.

*Källa: Ehandelsbarometern Q3 2012 (Posten & Svensk Distanshandel)