tisdag, 19 februari 2013

I behov av effektiv e-handel till Europa?

Allt flera tecken visar på en ökande internationalisering i e-handeln. Bland annat kommer allt fler betalningsalternativ som fungerar oberoende av på vilken marknad konsumenten finns, men även på logistiksidan dyker det upp transportlösningar som gör att det geografiska avståndet mellan e-handlaren och konsumenten inte längre är lika långt med tanke på leveranstiderna.

Statistik från e-handeln visar tydligt att konsumenter traditionellt helst handlar från länder som ligger nära det egna landet rent geografiskt eller språkligt. Nordiska e-handelskonsumenter har ändå redan länge varit aktiva på internationella e-handelssajter, men nu har även nordiska e-handlare börjat rikta sig utåt, framförallt mot den europeiska marknaden. Potentialen med en utökad marknad är förstås stor, men det finns också många viktiga frågor att beakta vid lanseringen på en ny marknad.

Lokalt anpassad?

En av de första frågorna som e-handlaren som vill gå in på en ny marknad bör ställa sig är hur betalningslösningen ska se ut. Det säkraste sättet att lyckas med etableringen är att välja en betalningslösning som redan är bekant för den nya marknadens konsumenter och då bör man alltså som e-handlare lära känna de populäraste betalsätten och sedan välja bland dem. Väletablerade internationella betalsätt fungerar generellt också bra bland mera rutinerade e-handelskunder.

Hemsida/webbshop på kundens eget språk har fortfarande en stor betydelse för de potentiella framgångarna även om yngre konsumenter i högre utsträckning nöjer sig med enbart engelska när de näthandlar. E-handlaren behöver också fundera på hur man ska lösa servicen i företagets kundtjänst på den nya marknaden; även här rekommenderas att man anpassar sig efter marknadens eget språk men beroende på målgruppen så kan engelska fungera tillfredsställande.

Ytterligare en sak att beakta vid försäljning till ett nytt land är att olika länder har olika momssatser. Det finns också vissa skillnader i köp- och konsumentvillkor mellan olika länder och här är det ytterst viktigt att man är påläst kring vad som gäller för att inte riskera att hamna i blåsväder på grund av att man omedvetet brutit mot ett lands nationella handelsregler. Det här kan handla om allt från produktreturer, marknadsföringsmetoder och dataregister till förpackning och märkning av produkter.

Flera leverantörer ger bättre villkor

Trots de utmaningar som nämns här ovanför är det ändå många e-handelsföretag som anser att möjligheterna med den internationella marknaden väger tyngre än utmaningarna. Enligt flera undersökningar från 2012 näthandlar idag över 40 procent av europeiska konsumenter och den här siffran ökar kontinuerligt, vilket i sig är en bra orsak för att jaga konsumenter på nya marknader.

Problemet för e-handlare har ofta varit att logistiklösningarna är begränsade, att leveranstiderna är långa och att priserna för distribution är för höga. I takt med att den gränsöverskridande handeln ökar så kommer hela tiden flera aktörer in med effektivare, snabbare och förmånligare logistiklösningar som en naturlig följd.

Det vanligaste skälet för e-handelskonsumenter att beställa från en e-handlare utanför det egna landets gränser har hittills varit att utbudet är bredare. Som ett annat tungt vägande skäl har prisaspekten kommit in. Många konsumenter har å andra sidan dragit sig för internationella näthandelsköp på grund av osäkerhet kring leveranstider och betalningssätt.

Snabbare logistik möjliggör framgång

Genom en helt ny logistiklösning från Norden till centrala Europa kan Posten Åland erbjuda en tidseffektiv distribution till europeiska e-handelskonsumenter till ett fast pris, under förutsättning att vissa grundvillkor kan uppfyllas.

Exempelvis kan e-handlaren få fram ett lätt och litet paket med en vikt på maximalt 0,2 kilo och en tjocklek om maximalt 2 centimeter till slutkonsumenten inom 48 timmar till ett fast pris på strax under 20 kronor per försändelse. Den snabba transporten möjliggörs med hjälp av en flygtransportlösning från Åland ner till Nederländerna varifrån distributionen sedan sker i mottagarländerna på den europeiska kontinenten genom samarbetspartners nätverk.

Åland en smart väg till Europa

E-handlare som bedriver sin e-handelsverksamhet till Europa via Åland kan förutom att vinna dyrbar distributionstid även få skattemässiga fördelar genom att sälja sina varor från Åland. Åland hör till Europeiska gemenskapens tullområde, men inte till skatteområdet. Det här innebär att man vid leverans av varor från Åland till de flesta andra EU-länderna måste tillämpa bestämmelser som gäller import från länder utanför EU. Följden av det här blir att man från Åland kan skicka försändelser momsfritt om de är under ett visst värde.

Momsfördelen på lågvärdesförsändelser är högintressant, eftersom den gynnar både e-handlaren och konsumenten. Genom att placera ditt lager på Åland kan du sänka priset på produkten, vilket gör att konsumenten kan köpa produkten billigare av dig och samtidigt kan du dessutom öka din marginal på samma produkt.

Sammanfattning av tips

Här kommer som sammanfattning några konkreta tips till dig som funderar på att expandera din e-handel till den europeiska marknaden:

  • Vilka betalningslösningar är populärast i mottagarlandet? Välj bland dessa eller använd någon av de internationellt utbredda betalningsmodellerna.
  • Att webbshopen är på mottagarlandets eget/egna språk ger sannolikt en snabbare marknadspenetration. Beroende på målgruppen kan du komma långt på engelska.
  • Fundera hur eventuella kundreturer ska hanteras från konsumenter på den nya marknaden.
  • Kontrollera noggrant vilka momssatser som gäller och sätt dig också in i nationella handels- och konsumentregler så att du inte av misstag överträder dessa.
  • Leveranshastigheten är fortfarande en av konsumentens viktigaste aspekter vid näthandel. Valbart kan du plocka ut de toppsäljande produkterna för en snabbare distribution och produkter som säljer med lägre frekvens kan få en lägre distributionshastighet.
  • Om du skickar dina varor till centraleuropeiska konsumenter från Åland har du möjlighet att förbättra marginalen på din affär tack vare de momsfördelar som distribution från Åland ger.

Tim Mankonen
Sales Manager
Posten Åland Ab