fredag, 28 december 2012

Hur lyckas du med e-handel till Finland?

Den finländska e-handelsmarknaden är fortsättningsvis minst i en nordisk jämförelse, men enligt PostNords rapport ”E-handel i Norden 2012” så uppvisade Finland en mycket god tillväxt inom e-handeln under 2011 och värdet på den finländska e-handeln under 2011 var totalt 17 miljarder kronor.

Många e-handlare har därför fått upp ögonen för marknaden i öster. Intressant att veta är att en av tre finska konsumenter väljer att göra sina e-handelsköp från utländska e-handelsföretag. En av fyra konsumenter handlar specifikt från svenska e-handelsföretag. Under de senaste åren har den finländska e-handeln vuxit 1,5 gånger snabbare än detaljhandeln generellt och statistiken visar att åtta av tio finländare näthandlade under 2011. Det finns således en klar anledning att titta på försäljning till den finländska marknaden.

Traditionell postorder blir e-handel

Precis som på andra håll i Norden är det i hög utsträckning traditionella postorderhandlare som har utvecklat sin affär genom en ökad försäljning via internethandel. Fortsättningsvis gillar finska konsumenter att titta i en katalog eller någon annan trycksak innan de e-handlar. Trettio procent av finska e-handelskonsumenter använder fortfarande katalogen innan de går vidare med e-handelsköpet. Andra viktiga verktyg för finska e-handelskonsumenter är sökmotorer och jämförelsesajter, exempelvis hintaseuranta.fi eller vertaa.fi.

Om man ser till de största produktkategorierna på varusidan så är det utan konkurrens försäljning av kläder och skor som ligger i topp men även försäljning av hemelektronik ligger inte långt efter i statisktiken. Böcker, filmer och musik har fortsättningsvis en stark ställning i e-handelsförsäljningen i Finland. Försäljningen på tjänstesidan toppas, inte förvånande, av resor och på en god andraplats kommer nätspel.

DVD-filmer – en produktgrupp som är populär på den finska e-handelsmarknaden.

Betalningslösningarna avviker

Finska e-handelskonsumenter betalar gärna sina näthandelsvaror genom faktura i efterskott eller genom direktbetalning via sin bank. Cirka 25 procent av finländarna föredrar konto- eller kreditkortsbetalningar. En intressant företeelse i Finland är att endast cirka fem procent av konsumenterna säger att de föredrar betalningslösningar som Klarna, PayPal och liknande, något som klart avviker från de övriga nordiska ländernas e-handelsmarknader.

Konsumentens rätt att returnera varor

Den e-handlare som inleder försäljning till Finland bör ha en klar tanke kring hur logistiken av returer ska lösas, eftersom finländska konsumenter har en utökad rätt att returnera beställda varor. Diskussioner kring huruvida man ska harmonisera returrätten i Finland med bestämmelserna i övriga europeiska länder pågår dock.

För övrigt är finländska konsumenter kända som både betalningsvilliga och pålitliga. Den viktigaste faktorn för finländsk konsument är ett bra pris på varan eller tjänsten. Andra viktiga faktorer som påverkar köpbeteendet är leveranshastigheten och kvaliteten.

Flera distributörer

Det finska postverket Itella har sedan länge ett heltäckande distributionsnät över hela landet. Men det finns alltså alternativa distributionsvägar, exempelvis MyPack, som distribuerar paketförsändelser till över 1 200 utlämningsställen i Finland, bland annat 760 livsmedelsaffärer och 440 busstationer. Även Schenker har sedan flera år tillbaka ett distributionsnät för paketförsändelser genom cirka 800 kiosker över hela landet.

Posten Åland fungerar sedan många år som samarbetspartner till de största finska distributionsföretagen. Både logistiskt och språkligt sett är vägen via Åland till den finska marknaden väl värd att överväga.

Åland en smart väg till Finland

E-handlare som bedriver sin e-handelsverksamhet till Finland via Åland kan också få skattemässiga fördelar genom att sälja sina varor från Åland. Åland hör tillsammans med Finland till Europeiska gemenskapens tullområde, men inte till skatteområdet. Det här innebär att man vid leverans av varor från Åland till resten av Finland eller till ett annat EU-land inte kan tillämpa bestämmelser som gäller Finlands interna beskattning, utan då måste man tillämpa bestämmelser som gäller import från länder utanför EU. Följden av det här blir att man från Åland kan skicka försändelser momsfritt om de är under ett visst värde.

Momsfördelen på lågvärdesförsändelser är väl värd att beakta, eftersom den gynnar både e-handlaren och konsumenten. Genom att ha lagret på Åland kan du sänka priset på produkten, vilket gör att konsumenten kan köpa produkten billigare av dig och samtidigt kan du dessutom öka din marginal på samma produkt.

Vad ska du tänka på när du börjar sälja till Finland?

Som framgått av texten här ovanför så skiljer sig den finska e-handeln något från övriga nordiska länder. Här är några konkreta tips till dig som funderar på att expandera din e-handel även till den finska marknaden:

  • Fundera noggrant igenom vilka betalningslösningar som ska erbjudas till de finska köparna.
  • En webbshop på finska ökar chanserna till framgång även om finska konsumenter klarar sig långt på engelska.
  • Se till att ha en klar plan för hur ditt företag ska hantera returerna som på grund av ett starkare konsumentskydd är högre än i övriga nordiska länder.
  • Välj ett distributionsnätverk som passar dina varor. Med det finska postverket når du ända hem till hushållen, men det finns alternativa nätverk med distribution exempelvis i kiosker och livsmedelsaffärer. Precis som på övriga nordiska marknader är förväntningarna på leveranshastigheten och -sättet allt högre.
  • Placera ditt lager nära konsumenten för en högre leveranshastighet. Vill du inte sätta hela lagret på ett ställe kan du alltid välja ut de toppsäljande produkterna för en snabbare distribution.
  • Skickar du dina varor till finska konsumenter från Åland har du möjlighet att förbättra marginalen på din affär tack vare de momsfördelar som distribution från Åland ger.

Tim Mankonen
Sales Manager
Posten Åland AB