fredag, 3 maj 2013

Hur du som e-handlare får din sökordsannonsering att bli lönsam!

När det gäller fakturor vill vi alla som regel att beloppet att betala ska vara så litet som möjligt. Men, när det gäller en faktura för Google AdWords så gäller det omvända. Det låter fel, men det är faktiskt rätt. Har du räknat rätt från början så innebär en stor faktura att du säljer bra och gör vinst! I denna artikel förklarar vi varför och hur du skall tänka.

Tidvis möter vi marknadschefer som anser att de lägger ned alldeles för mycket pengar på sin sökordsannonsering. I en del fall vill de till och med minska sin budget. Vår rekommendation är något förenklat alltid att de antingen bör investera mera eller lägga ned annonseringen helt. Förutsatt att du har räknat rätt är det nämligen en intäktsförlust att sluta eller minska din sökordsannonsering. Om du däremot inte kan köpa lönsamma klick behöver du inte köpa några klick alls. Det är något förenklat, men förvånansvärt många vet inte hur de ska utnyttja sin sökordsannonsering till fullo.

Vad är dina besökare värda?

Problemet marknadschefer eller företagsledare har kring sökordsannonsering är att de ofta inte vet vad en besökare är värd. Det saknas kunskap om vad de faktiskt tjänar på sina tjänster och produkter och hur väl de konverterar besökare till kunder.

För att förstå problematiken behöver vi gå tillbaka till hur det faktiskt fungerar med sökordsannonsering. När du annonserar i sökresultatet eller i displaynätverket ska du på förhand ha räknat ut vad en besökare är värd för dig. Denna uträkning baseras på konverteringen från klick till kund och snittvärdet per kund. Om avslut eller köp görs offline, på t.ex. telefon, kan det bli en viss felmarginal i beräkningen. Denna felmarginal minimerar du genom att löpande utvärdera besökarens värde och med AdWords flexibilitet och mätbarhet är det väldigt enkelt. Du kan på kort tid utvärdera dina siffror för att vara trygg i värdet du kommit fram till. Nedan går vi igenom hur du bestämmer värdet på dina besökare.

Första steget är att bestämma värdet per affär. Om du säljer kameror för 300 kr antar vi här att din kostnad för kameran är 150 kr vilket ger en vinst på 150 kr.

300 – 150 = 150 kr

150 kr är din vinst och samtidigt är det din högsta kostnad per affär. Det vill säga, 150 kr är vad du högst kan spendera på varje köp för att fortfarande gå plus minus noll.

Steg två är att bestämma din konverteringsgrad. Detta bestäms genom att ta antalet besökare genom antalet konverteringar. Konvertering är när en besökare uppfyller ett mål du satt för dem. Det kan t.ex. vara att anmäla sig till nyhetsbrevet, genomföra ett köp eller ta kontakt med er. Du kan få fram din konverteringsgrad via ditt Google Analytics-konto. I detta exempel utgår vi ifrån att fem besökare av hundra genomför ett köp vilket ger en femprocentig konverteringsgrad.

5 konverteringar / 100 besökare = 5 % konverteringsgrad

Steg tre, nu är det dags att bestämma vad besökaren är värd för dig. Värdet får vi fram genom att multiplicera din högsta kostnad per affär med konverteringsgraden och svaret blir: besökarens värde, men även din högsta klickkostnad för annonseringen.
150 kr (din högsta kostnad per affär) x 0,05 (konverteringsgrad) = 7,5 kr besökarens värde och din högsta klickkostnad. Betalar du mer än 7,5 kr per klick förlorar du pengar och betalar du mindre tjänar du pengar på varje besökare.

När ska du köpa?

Du vill köpa annonser till en kostnad som är lägre än vad klicket är värt för dig (i vårt exempel 7,5 kr). När du vet vilka ord som genererar pengar tillbaka ska du köpa så många klick som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. Lägg hela din annonseringsbudget på lönsamma ord. En stor faktura från Google blir då något att se fram emot.

Om det ändå inte fungerar?

Om du, för argumentationens skull, får en stor faktura men inte får något tillbaka rekommenderar vi dig att fundera noga på följande faktorer:

  • Vet du verkligen vad din besökare är värd?
  • Har ditt AdWordskonto rätt inställningar och rätt avgränsningar?
  • Annonserar du på fel ord som leder till klick men besökaren direkt lämnar din sajt?
  • Behöver du byta leverantör?

Vid sökordsannonsering är det viktigt att komma ihåg att du bara betalar vid klick. Att annonsen bara visas i sökresultatet betalar du inget för, men det betyder också att ingen klickade på din annons. När du köper en optimeringstjänst för din sökordsannonsering ska du vara säker på att dina pengar läggs på ord som genererar pengar tillbaka. Då är en stor faktura från Google AdWords ett angenämt problem.
Vi ser till att du köper kunder, inte besökare, när vi hanterar din sökordsannonsering. Våra certifierade konsulter ser till att du syns på rätt ord, vid rätt tillfälle, med rätt annons – lönsamt. Ring oss idag (08-559 23 991) eller besök www.pineberry.com så berättar vi vad vi kan göra för dig.