måndag, 2 september 2013

Eye-tracking, ett nytt sätt att optimera för dig?

Ett stort dilemma för många e-handelsföretag är att man tappar kunder på siten innan de slutför sina köp. Tyvärr vet vi inte alltid varför och hur det ska rättas till. Eye-tracking kompletterar allt oftare traditionella metoder för att mäta och testa hur människor använder och upplever webbplatser för att få objektiv data och mer detaljerad infromation. Svenska Tobii Technology är världsledande inom eye-tracking och står för banbrytande utrustning och expertis i många lyckade projekt där man har haft behov av att förstå hur slutanvändare ser på webbplatser.

Vad är eye-tracking?

Eye-tracking är en effektiv och enkel metod där du ser vad användaren faktiskt ser – eller inte ser – på siten och därmed kan du upptäcka många dolda problemområden. Eye-tracking fungerar oavsett om du vill testa webbplatser på en dator, tv, läsplatta eller mobil.

Vad ger eye-tracking för resultat?

Många verktyg, som till exempel Google Analytics, ger dig svar på att vi klickar eller inte klickar på en länk. Denna information är ofta inte tillräcklig för att förstå användaren. Med eye-tracking kan du till exempel identifiera hur lång tid det tog att hitta länken, vad för andra länkar eller områden som man tittade på, hur länge man tittade på vissa områden osv. Eye tracking förser ett användartest med data som en testperson inte kan veta om och som testledaren inte kan observera, därför blir resultatet också objektivt.

Det handlar helt enkelt om komplettera intervjuer, observationer och klick med eye-tracking för att få bättre och ny kunskap om användarbeteende.

Exempel på företag som använt eye-tracking för webboptimering

Holländska flygbolaget KLM ökade konverteringen med 30 %

KLM arbetade tillsammans med användarexperterna Valspat när flygbolaget gjorde om bokningssystemet på deras hemsida. Eye-tracking användes för att förstå hur resenärer reagerade på bokningsproceduren. Efter att ha observerat hur användarens blick flackade fram och tillbaka över skärmen för att försöka göra en avvägning mellan priset och flygtiderna, valde designerna att flytta de två elementen till att vara placerade bredvid varandra. Förbättrad och förenklad användbarhet gjorde att bokningarna ökade med 30 %.

Före studien med eye-tracking

Efter studien

Dessa bilder på testpersonernas blick-punkter visar att de har betydligt enklare att hitta informationen när priset och flygtiderna är jämte varandra.

Webbyrån Cloud Nine arbetar med eye-tracking

En av Sveriges största digitala byråer använder eye-tracking för att förstå användaren i olika delar av webbutvecklingsfasen, från tidiga sketcher, wireframes och prototyper till mockups. Att se ögonrörelser live hjälper dem att förbättra och verifiera kvalitén och därmed förse deras kunder med bättre lösningar.

Så funkar det!

Ca 90 % av våra intryck kommer från ögat och vad vi ser är tätt sammanlänkat med vad vi gör och hur vi uppfattar saker. Vår synskärpa, det vill säga det vi kan se riktigt tydligt, är bara 1-2 grader, ett område lika stort som toppen av din tumme vid en armslängds avstånd och kallas fovea. Ju längre ut du kommer i ditt ögas synfält desto suddigare blir det. Det är därför vi rör vår blick för att kunna se vår omgivning i detalj.

När du sitter framför en eye-tracker kan man lite förenklat säga att den tar bilder av din pupill och kan på så sätt läsa av var någonstans du fäster din blick. Med en eye tracker kan du studera vad personen fäster blicken på.

Enkelt att komma igång

Det är enkelt att komma igång med eye-tracking även utan tidigare erfarenhet. Det enda du behöver är en eye-tracker som fästs på en vanlig dator eller skärm, analysmjukvara som presenterar blickdata, 5-15 testpersoner för en kvalitativ undersökning samt en plats att utföra studien på. Du får snabbt fram relevanta data som är lätta att tolka och som kan användas för att optimera din webbkonvertering.

Testa själv!

Hör av dig till jennie.sjolund@tobii.com så kommer jag och visar hur du kan använda eye-tracking för att göra tester på just din site. Du hittar mer information om eye-tracking på Tobii.com