torsdag, 7 juni 2012

E-handelns underbara mångfald

En gång i tiden fanns det något som hette postorderhandel. Vi logistikleverantörer har levt, växt och utvecklats med denna industri och en gång i tiden var det egentligen ganska lätt att förhålla sig till en handfull företag. Gärna i Boråstrakten, även om man kanske inte insåg det då.

I dag är det annorlunda. Ett fåtal postorderföretag har växt till tusentals e-handlare. Stora företag som säljer allt ett hem kan behöva har till stor del ersatts eller kompletterats med ett stort antal nischade specialister inom diverse områden. På 90-talet fanns det till exempel inte många som tänkte på att bara sälja stora skor, eller dammsugarpåsar för den delen. E-handel skapar dessutom sin egen affärsmodell där man knyter ihop ett antal specialister utifrån individuella behov. Om man nu själv vill ägna sig åt affärer finns det ju andra som är specialister inom det som behövs kring affären, från digitala tjänster till fysiska sådana.

För oss logistikleverantörer är det givetvis en utmaning att inte bara anpassa sig till e-handelsvärlden utan även aktivt vara med och utveckla den. En logistikleverantör förväntas att ha rätt produkt till rätt pris och givetvis, leverera inom angiven tid men också genom att vara specialist inom olika områden skapa tillväxt hos våra kunder och därmed oss själva.

Internationell tillväxt med lokal närvaro

I en Nordisk jämförelse framstår svenska e-handlare som otroligt duktiga på internationell expansion. Och det är klart, har man framgångsrikt byggt upp sin shop för en nationell marknad och vill fortsätta växa så är oftast lösningen att antingen starta ytterligare en butik eller ta sin välfungerande affär till en ny marknad. Det är då viktigt att välja rätt marknad. Inte utifrån geografisk närhet eller enkelhet i etablering men utifrån var det är mest troligt att kunderbjudandet fungerar. När man väl har gjort det kommer man snabbt på att .com inte är den bästa lösningen. Butiker anpassade utifrån nationella köp- som språkbeteenden, krävs för att bygga upp en omsättning på en ny marknad. Man skall helt enkelt finnas där kunderna är.

Eftersom det inte finns någon nordisk eller europeisk inre marknad i något slags homogen betydelse är det inte alltid är så lätt att veta vilka regler och krav gäller för en nationell etablering. Även här finns det ett antal specialister till hjälp, både logistikföretag som andra. Att jag förespråkar Norge är ingen hemlighet, det är det vi är specialister på, fattas bara när man är en del av en norsk koncern. Därmed inte sagt att landet i väst är bäst för alla och för att hjälpa e-handlare till andra marknader samarbetar vi i vår tur med specialister som kan andra länder och marknader. Och väljer man att gå in i Norge så är det också valfritt att använda en specialist för etablering såväl som för tull- och skatteadministration eller att göra allt själv genom eget bolag.

Något att tänka på

  • Börja inte med utlandsetablering, bygg först en stabil affär på den egna marknaden.
  • Välj rätt marknad, utifrån ditt kunderbjudande och inte från enkelhet i etablering.
  • När du har valt din nya marknad – se till att finnas där.
  • Precis som hemma, jobba med specialister som kan sin sak.
  • Var konsekvent men förändringsbenägen, anpassa affär och sortiment vartefter egen kunskap växer.
  • Mål är lättast att nå om man har en plan, framgång uppstår sällan av en slump