torsdag, 8 december 2011

E-handel, inget fenomen utan en del av framtiden?!

Att sia om framtiden är ju inte något man skall ge sig in på om man vill hålla sig till sanningen. På Wipcores event våren 2007 förutspådde några ”experter” från scenen, att kläder skulle bli svårt att sälja via nätet, för kunden vill gärna känna på och prova plaggen innan köp. Hur gick det med det? Jo en fjärdedel av det som säljs till jul via nätet är kläder. Man trodde inte heller på tyngre varor, till exempel vitvaror och byggmaterial. Hur gick det med det? Jo försäljningen av tyngre varor på nätet ökar kraftigt via t.ex. tretti.se och Skånska Byggvaror. För övrigt har försäljningen på nätet nästan fördubblats de senaste fem åren från drygt 17 miljarder till nästan 30.

Med anledning av ovanstående kommer jag i stället att berätta om den ”resa” jag fått göra tillsammans med Svensk Distanshandel (SDh) de senast fem åren. Å andra sidan kan jag nog inte låta bli att berätta lite om vad jag tror om distans- och e-handelns framtid, men det tar vi på slutet.

SDh, som är föreningen för distans- och e-handel i Sverige, har funnits i 38 år. Från början en förening för ett tio-tal postorderherrar, möjligtvis fick någon enstaka kvinna delta. Föreningen har under tiden vuxit från 12 medlemmar till idag närmare 500. Den största tillväxten har kommit under de sista fyra åren, mycket tack vare vår trygg e-handelscertifiering och mycket naturligtvis p.g.a. tillväxten i branschen.

En annan sak som de sista åren satt SDh på kartan är Distanshandelsdagen, även där har det funnits ”experter” som tagit lite fel om framtiden. För ett antal år sedan stod en f.d. postorderdirektör på scenen och dömde ut distanshandeln, den går en långsam död till mötes var väl profetian den gången. Nu har även hans nuvarande bolag startat upp e-handel.

Distanshandelsdagen är förresten värt ett eget kapitel i SDh:s historia. Från att ha varit ett litet event, vid starten 1979 då med några få föredrag, har den vuxit ut till att bli Skandinaviens största event för distans- och e-handel. 2011 hade vi nästan exakt 1000 deltagare och 106 utställare. Vi hade 13 föredragshållare från två olika scener, vi hade dessutom massor av kringaktiviteter. Att vi också har en kvällsaktivitet exklusivt för medlemmar och våra Business Partners gör nästan Distanshandelsdagen till en årlig firmafest för branschen.

Tillströmningen av nya medlemmar är fortfarande stor, mellan 10 och 20 företag ansöker om associerat medlemskap via trygg e-handel varje månad och förhoppningsvis vill än fler bli medlemmar när vi går samman med Svensk Handel den 1 januari 2012. Samgåendet med Svensk Handel betyder inte att SDh försvinner, snarare tvärt om, det tillför resurser. SDh kommer att fortsätta, som en egen stadgedriven förening, med egen styrelse, egna branschregler, kontor i Borås, men dessutom kontor i Stockholm och Göteborg. Även antalet Business Partners ökar, vi har de senaste fem åren mer än fördubblat antalet, från 48 till 107 och det finns plats för några till.

En sak dock, tack vare den kraftiga tillväxten har vi väl inte riktigt hunnit ta tag i allt vi skulle vilja, här hoppas vi att samgåendet med Svensk Handel kan hjälpa till, så att ett av ledorden för föreningen blir medlemsnytta.

Framtiden då? Att tillväxten både vad det gäller SDh och försäljningen kommer att fortsätta är väl ingen djärv gissning, jag tror att e-handel kommer att vara runt 15 % av detaljhandel inom 5 år, idag knappt 6 %. Jag tror att det som blir mest påfallande är den mobila utvecklingen, du handlar och betalar via telefonen och ”läsplattan”. Vem kommer att behöva plånbok, kreditkort och/eller en stor klumpig dator om 10 år? Dessvärre tror jag också att du, som relativt liten e-handlare, måste vara väldigt nischad med din nätbutik för att överleva när alla stora butikskedjor och varuhus drar igång sin e-handel på riktigt. De flesta, med ett par tre undantag, har väl inte kommit igång på riktigt ännu. Att dessutom handeln via nätet, från övriga världen kommer att öka är väl heller ingen djärv gissning, framför allt inom Europa där EU jobbar för att ta fram gemensamma regler och lagar. Tänk att den lilla butiken i Sveg kan ha hela världens befolkning med tillgång till en dator eller telefon som kund istället för de 2000 invånarna. Så visst ligger det en sanning i att e-handel är framtiden.

Till sist, it is nice to be important, but it is more important to be nice!