tisdag, 1 april 2014

Automatiserad logistik lyfter din e-handel

Under senare år har e-handeln tagit fart på allvar och utgör nu cirka 7 % av den totala svenska konsumenthandeln. Det har gjort att även de stora detaljisterna har börjat satsa på e-handel som en betydelsefull kompletterande marknadskanal.

Den snabba tillväxten i e-handeln förklaras bland annat av tillgången till enkla och smidiga system för betalning och leverans, vilket driver konsumenter och kunder att köpa mer på nätet. Men många e-handlare lider fortfarande av bristande lönsamhet och detaljisterna har i allmänhet inte anpassat sin logistik för e-handel och det multi-/omnikanaltänkande som nu slår igenom mycket snabbt.

Med en automatisering reduceras det manuella arbetet samtidigt som orderhanteringen blir både snabbare och mer korrekt. En investering i en så kallad automatisk lagerlösning betalar sig därför ofta snabbt.

– Med rätt typ av automatisk lösning ökar plockeffektiviteten kraftigt samtidigt som behovet av plockytor kan minimeras, säger Hans Sparf, sälj- och marknadsdirektör i Swisslog, som är en av de marknadsledande aktörerna inom området automatiska hanteringslösningar.

 

Bredare sortiment och fler enstaka order som skickas som paket

Den växande e-handeln gör att sortimenten som erbjuds på nätet ofta är betydligt bredare än det som erbjuds i butik. Dessutom minskar andelen varor som distribueras på pall och i kartong till förmån för allt fler enstaka order som skickas som paket. Det betyder att det blir fler order som ska hanteras och att mer tid läggs på att manuellt plocka, packa och sortera en allt större flora av artiklar. En bieffekt av detta är att det behövs större ytor för att kunna hantera den manuella lagerproduktionen.

– Hittills har inte automatiska lösningar slagit igenom inom e-handeln eftersom det krävs styckplockslösningar som är kompakta där du snabbt kan plocka enstaka artiklar på en liten lageryta, med få medarbetare, säger Hans Sparf och tillägger att Swisslog nu har utvecklat ett erbjudande som möter e-handelns behov och krav.

 

Swisslogs erbjudande för e-handel samlas i produktportföljen Click&Pick®

Oavsett vilken typ av e-handel det gäller så innehåller den breda produktportföljen flexibla, skalbara lösningar för hela varuflödet – från mottagning till plock & pack, skeppning och effektiv returhantering. Click&Pick består av ett antal moduler som kan kombineras för att möta föränderliga behov och nya affärsmodeller. Det handlar om bansystem, lyftteknologi och programvaror samt standardiserade lösningar såsom AutoStore, SmartCarrier och CarryPick som kombineras till skräddarsydda kundlösningar vilka ger hög plockeffektivitet, en mer korrekt distribution och smidig returhantering.

 

Om Swisslog

Swisslog är en världsledande partner för design, utveckling och leverans av automatiska logistiklösningar som används för att effektivt hantera varor i lager och hubbar. Många av företagets kunder är detaljhandelsföretag – allt från mindre, och medelstora e-handlare till stora detaljister som säljer både via i sina fysiska butiker och på nätet. Swisslog levererar allt det som behövs för att bygga en effektiv automatisk logistiklösning, som säkrar snabba, felfria leveranser till dagens allt mer krävande nätkunder.