onsdag, 2 april 2014

43 % säger att systemintegrationer är den största utmaningen

Siffran kommer från eConsultancy som genomfört en undersökning relaterat till e-handelsteknik (den första i sitt slag). I denna har de undersökt de viktigaste aspekterna av e-handelsfunktionalitet och integration samt hur företag värderar hur väl deras lösningar presterar inom dessa områden.

I undersökningen framkommer det att 43 % av kunderna och 48 % av leverantörerna anser att integration med befintliga system är den största teknikrelaterade utmaningen för e-handel. 23 % av kunderna och 42 %(!) av leverantörerna lyfter också fram brist på tekniskt kunnande/kapacitet för e-handel. Då är det framför allt integrationerna som blir lidande eftersom detta kräver djup teknisk kompetens.

Fråga: Vad är den största teknikrelaterade utmaningen du eller din kund ser för att växa e-handeln?

atelesbild

De höga siffrorna är anmärkningsvärda, men tyvärr inte så överraskande. Den uppgift som är mest komplex för att genomföra ett lyckat e-handelsprojekt är just relaterad till integrationerna. Det är också detta som skapar förutsättningar för att e-handeln ska fungera väl i lång tid framöver vilket också gör integrationerna väldigt kritiska. Hade vi haft tillgång till uteslutande nordiska respondenter är jag övertygad om att siffrorna sett liknande ut.

 

Varför är integrationer avgörande för din e-handel?

I e-handel är systemintegration extra viktigt för att kunna bland annat visa korrekt pris och leveransdatum för produkterna, samtidigt som e-handlaren måste minimera det manuella arbetet med hantering av ordrar och reklamationer. I takt med att komplexiteten i e-handeln bara växer och blir en integrerad del i hela affären genom omnichannel, så växer viktigheten av att integrationerna är av hög kvalité varje dag. Annars fungerar de hämmande på tillväxten. E-handeln är idag en viktig del i ett större tekniskt ekosystem.

 

Varför ser det ut så här?

Det finns flera olika förklaringar till detta. Ett skäl är att antal e-handelsleverantörer inte hunnit växa i samma omfattning som marknaden har vuxit. Detta har resulterat i att en rad andra aktörer bygger e-handelslösningar vars specialistkompetens ligger inom andra områden, exempelvis webbutveckling och front-end. Här anser jag att vi som är e-handelsleverantörer också måste lyckas bättre med att lyfta fram att e-handelskompetens är ett eget fackområde som kräver nischkompetens.

 

Hur ska vi komma tillrätta med detta problem?

Till stor grad är detta självjusterande. Vi kommer under det närmaste året se flera stora retailers som kommer att byta plattform/leverantör för att bland annat integrationerna inte är på plats. Dessa har tyvärr fått ta en kostsam läxa runt vad det innebär när integrationerna inte är av hög kvalité och detta kommer vara en större del av kravställandet på ny plattform och kompetens hos implementatör. Vi ser också att flera plattformsleverantörer ställer högre krav på sina partners (certifieringar) för att inte plattformen ska få dåligt rykte. Framför allt måste vi alla arbeta mot att höja beställningskompetensen hos både kunderna och hos upphandlingskonsulterna för att se till att de som satsar på e-handel i norden har förutsättningar för att få framgångsrika e-handelssatsningar.

Alla ni som sitter som beställare se till att kvalitetssäkra att ni har en leverantör med stark integrationskompetens. Om er lösning brister inom detta område kommer kostnader öka, försäljningen minska och tillväxten hämmas. Det är en problemsituation ni kan undgå om ni väljer en leverantör med stark integrationskompetens.